Coöperatiefonds Rabobank schenkt € 500,00

HerinneringsboekHet jubileumcomité 975/125 van onze parochie heeft op velerlei manieren subsidie weten binnen te halen voor activiteiten omtrent het 125 jarig bestaan van ons kerkgebouw en het 975 jarig bestaan van onze parochie. Soms werd de subsidie toegekend ter algemene besteding van het jubileum, soms ook voor een heel specifiek doel - vanwege de doelstellingen van het fonds waaraan subsidie gevraagd werd.

Zo vroeg het comite ook een financiele bijdrage van de  Rabobank. En die kreeg ze!


De Rabobank Noord-Kennemerland regelt veler bankzaken. De winst die zij daarmee maken, delen ze voor een deel met de lokale gemeenschap. Daar wordt iedereen beter van. Dat is de gedachte, dat is het idee.

Jaarlijks stort zij een bedrag in het Coöperatiefonds. Met schenkingen uit dit fonds steunen zij initiatieven die een verrijking betekenen voor de lokale gemeenschap. Of het nu gaat om een veilige speeltuin, gehandicaptenzorg of het behoud van cultureel erfgoed, zij helpen graag mee. Een commissie, samengesteld uit leden uit de Ledenraad, beoordeelt de aanvragen voor het Coöperatiefonds.

De Ledenraad heeft besloten om aan het boek 'De kerk spreekt ... ', omdat het een herinneringsboek is, een bijdrage toe te kennen van € 500,00. De cheque met dit bedrag werd op maandagavond 12 december overhandigd aan de voorzitter van het jubileumcomité, Ger Zwart, een lid van de redactie van het herinneringsboek, William Wijker, en aan de pastoor van de parochie, Rudolf Scheltinga.
Ger Zwart                         Ugur Pekdemir           Rudolf Scheltinga         William Wijker
voorzitter 975/125      directievoorzitter Rabobank            pastoor                   redacteur boek

Temidden van sportverenigingen, instellingspersonen, speeltuinmensen, dorpsverenigingmensen ontvingen zij deze cheque. De Rabobank steunt geen geloofsactiviteiten van een kerk maar wél een activiteit als ons 'herinneringsboek' omdat dit laat zien hoe de opbouw en in stand houding van een gemeenschap w
erkt in het gebied waar zij als Rabobank actief is.

Nieuwsgierig naar het jubileumboek 'De kerk spreekt ....'?
Klik hier: http://egmond.okkn.nl/pagina/220/975___125


Voor een overzicht van bijdragen in 2011/2010/2009:
http://www.rabobank.nl/privatebanking/lokalebanken/nkl/cooperatiefonds/

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum