60 jaar priester bisschop-pastoor TJ HorstmanKerkdienst
Een bijzondere viering wordt het op zaterdag 17 december 2011 in de Oud Katholieke Kerk St. Agnes, Voorstraat 112, Egmond aan Zee, om 10.30 uur. Dan vieren we dat de oud-pastoor van onze parochie en oud-bisschop van ons bisdom, Teunis Horstman 60 jaar geleden tot priester gewijd werd. Teunis Johannes Horstman werd in 1927 te Utrecht geboren, doorliep het gymnasium te Amersfoort en studeerde daar aan het oud-katholiek seminarie. In 1951 werd hij tot priester gewijd en in 1953 volgde zijn aanstelling tot pastoor van de parochies Gouda, Oudewater en Schoonhoven. In 1961 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie van de heilige Agnes te Egmond aan Zee, waar hij tot 1976 bleef. Van 1976 tot 1986 had hij de taak drie Utrechtse parochies te doen samengaan. Toen alle voorwaarden daarvoor vervuld waren, vertrok hij naar Alkmaar. In 1987 kozen de vertegenwoordigers van het bisdom Haarlem hem tot bisschop, welk ambt hij tot 1994 vervulde. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot feliciteren en ontmoeting van de jubilaris en elkaar onder het genot van een kop koffie/thee in Verenigingsgebouw Egmond, Julianastraat 5, Egmond aan Zee.

Concert
In de middag van 17 december wordt u door de jubilaris het Adventsoratorium ‘Eerste Licht’ aangeboden. Het projectkoor ‘Eerste Licht’ (met klein orkest) van de Stichting ‘Your Song Projects’ zal een concert geven voor genodigden en belangstellenden. Aanvang 14.30 uur. ‘Eerste Licht’ is gecomponeerd door Teresa Takken op teksten van Marja Ligterink. De melodieën en teksten vormen een ontroerend en hoopvol geheel en volgen de metafoor van de schepping, de schepping van de nieuwe mens. Iedereen is van harte uitgenodigd om ‘Eerste Licht’ te komen beleven op 17 december. Meer informatie op www.yoursongprojects.nl.

Onderschrift bij de foto:

Een achttal pastoors van Egmond bij elkaar op 15 mei 2011 toen gevierd werd dat de St. Agneskerk 125 jaar bestond. Van rechts naar links: George Blom, Jan de Jager, Teunis Horstman, Jake Dejonge, bisschop van Haarlem Dirk Jan Schoon, Martina Liebler, Koos van Oosterhout, Harald Munch, Rudolf Scheltinga (de huidige pastoor).

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum