Oecumene

In Egmond bestaat al jarenlang een bijna vanzelfsprekende samenwerking tussen de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oud-Katholieke kerk. Voor dit doel bestaat er een oecumenische werkgroep met mensen uit de verschillende kerken die zich bezighoudt met het aanmoedigen van de oecumenische betrokkenheid, in het bijzonder waar het betreft de vernieuwing van kerk, maatschappij en wereld.

Website van de Rooms-Katholieke parochies in de Egmonden: www.rkegmond.nl
Website van de Protestantse Gemeente in de Egmonden: www.pkn-egmond.nl

Voorbeelden van onze plaatselijke oecumenische samenwerking:
- de oecumenische dienst van gebed voor de eenheid van de christenen (januari)
- oecumenische vastenmeditaties (veertigdagentijd)
- oecumenisch vastenproject (veertigdagentijd)
- oecumenische gebedsdienst op Wereldgebedsdag (maart)
- oecumenische gebedsdienst in de Vredesweek (september)
- oecumenische oogstdienst (oktober)

Vanuit de oud-katholieke parochie hebben zitting in de oecumenische werkgroep:
pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga - voorzitter, tel. 072-5061206
mevr. M. de Vrij-de Kraker, tel. 072-5064443

NL38 RABO 0315792280, Inz. Oecumenische Werkgroep

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum