Oecumene

In Egmond bestaat al jarenlang een bijna vanzelfsprekende samenwerking tussen de Rooms-Katholieke, Protestantse en Oud-Katholieke kerk. Voor dit doel bestaat er een oecumenische werkgroep met mensen uit de verschillende kerken die zich bezighoudt met het aanmoedigen van de oecumenische betrokkenheid, in het bijzonder waar het betreft de vernieuwing van kerk, maatschappij en wereld.

Website van de Rooms-Katholieke parochies in de Egmonden: www.rkegmond.nl
Website van de Protestantse Gemeente in de Egmonden: www.pkn-egmond.nl

Voorbeelden van onze plaatselijke oecumenische samenwerking:
- de oecumenische dienst van gebed voor de eenheid van de christenen (januari)
- oecumenische vastenmeditaties (veertigdagentijd)
- oecumenisch vastenproject (veertigdagentijd)
- oecumenische gebedsdienst op Wereldgebedsdag (maart)
- oecumenische gebedsdienst in de Vredesweek (september)
- oecumenische oogstdienst (oktober)

Vanuit de oud-katholieke parochie hebben zitting in de oecumenische werkgroep:
pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga - voorzitter, tel. 072-5061206
mevr. M. de Vrij-de Kraker, tel. 072-5064443

NL38 RABO 0315792280, Inz. Oecumenische Werkgroep

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum