Sint Maarten "Met wie wil jij je mantel delen?"

11-11-11Lampionnen
Op vrijdag 11-11-11 (wát een mooie datum!) lopen vele kinderen door het dorp én heel zeker met velen door de Voorstraat, mét hun lampion. Ze gaan zingend van deur tot deur, van winkel tot winkel. De voordeur van de pastorie zal ook voor hun open staan. Nadat ze daar gezongen hebben krijgen ze ook wat lekkers mee van de pastoor.

Wie was Martinus van Tours?

Hij werd in 316 geboren te Sabaria in het tegenwoordige Hongarije. Zijn vader was militair in dienst van het Romeinse leger. Als Romeinse familie vereerden ze de Romeinse goden. Hij werd Martinus genoemd naar de Romeinse oorlogsgod Mars (= strijder). Reeds op jonge leeftijd had Martinus belangstelling voor de nieuwe godsdienst: het Christendom. Zijn vader moest daar niets van hebben en stuurde hem tegen zijn zin het leger in. Via Pavia in Italië werd hij uiteindelijk gelegerd in Gallië, het huidige Frankrijk. Daar schonk hij volgens het verhaal een bijna naakte bedelaar bij de stadspoort van Amiëns de helft van zijn rode soldatenmantel. De bedelaar vroeg om een aalmoes, maar geld had Martinus niet bij zich en zijn hele mantel mocht hij niet weggeven. Daarom pakte hij zijn zwaard en sneed zijn rode mantel in tweeën. 's Nachts had hij een bijzondere droom. Aan hem verscheen de bedelaar met de door hem gegeven halve rode mantel. Martinus hoorde dat hij zijn mantel met Jezus had gedeeld.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum