ObligatieleningIn een tijd waarin er voortdurend sprake is van kerksluitingen, is het een zeldzaamheid dat er een kerkgebouw wordt aangekocht of gebouwd.

Hoe anders was dat in de jaren van voorbereiding om te komen tot de bouw van de huidige St. Agneskerk te Egmond aan Zee. Gebouwd werden: de. St. Marie te Utrecht (1860), Aalsmeer (1861), Schiedam (1862), Gouda (1863), Enkhuizen (1869), St. Jacobus te Utrecht (1870). In Egmond aan Zee kon de huidige St. Agneskerk pas gebouwd worden ná een legaat én een rondgang door het land van Kapelaan Nicolaas Spit én grote en kleine gulle gaven van velen!

Nog nooit is voorgekomen dat de Oud-Katholieke Kerk in een tijdsbestek van twee jaar zelfs drie kerkgebouwen heeft kunnen overnemen. Er deden zich unieke kansen voor om de parochies Eindhoven en Groningen en de statie Twente aan een eigen huis te helpen. En die kansen werden na wikken en wegen gegrepen.

Hoewel het Collegiaal Bestuur de financiering van de aankoop dankzij leningen heeft rond kunnen krijgen, zal de toekomst financiële inspanningen vragen om deze leningen weer af te lossen en de rente te betalen. Om de genoemde parochies hierin te steunen heeft het Collegiaal Bestuur besloten een 1% obligatielening ter grootte van € 250.000,- uit te schrijven. 

Leden van de kerk, vrienden en belangstellenden van de kerk of een parochie kunnen al inschrijven voor bedragen vanaf € 50,- Er worden certificaten van € 50,-, € 100,-, € 500,- en € 1000,- uitgegeven.

Voor belangstellenden is een folder aanwezig (aan te vragen bij het Bisschoppelijk Bureau of mee te nemen uit de kerk), waarin de spelregels van deze obligatielening staan vermeld en een inschrijfformulier. Het kan een mooi geschenk zijn om een obligatie op naam van een kind of kleinkind te laten zetten.

Het is geen investering waarvan je rijk wordt, maar wel een mogelijkheid om van je solidariteit met de betreffende parochies blijk te geven.

De eerste inschrijvingen op de obligatielening, die het Collegiaal Bestuur heeft uitgegeven, zijn binnen. De eerste certificaten worden deze week uitgereikt aan een vrouw, die drie certificaten op naam van haar kinderen heeft gesteld.

We hopen van harte dat velen van deze mogelijkheid gebruik gaan maken om de toekomstige lasten van de parochies Eindhoven, Groningen en de Statie Twente te helpen verlichten.

www.eindhoven.okkn.nl
www.groningen.okkn.nl
www.twente.okkn.nl

De folders van de obligatielening zijn ook in onze parochie aanwezig.
Zie hier voor het inschrijfformulier.

Op de gemeentevergadering van dinsdag 15 november zijn de folders beschikbaar
en zal er vanuit het kerkbestuur een toelichting gegeven worden.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum