Oogstdankviering en 975 jaar Christendom in Egmond aan Zee

Oogstdankviering en 975 jaar kerk in Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Een heel bijzondere viering in Egmond aan Zee vindt plaats op zondag 16 oktober. De gezamenlijke kerken vieren dan dat het 975 jaar geleden is dat er vanuit de Abdij in Egmond een kerk is gesticht op ‘Derp’. Deze kerk kreeg de patroonsnaam van Ste. Agnes en stond waar nu het strand is, bij paal 38.

Door de geschiedenis heen is deze ene kerk verdeeld geraakt in drie kerken. In Egmond zijn nu de Rooms-Katholieke Kerk (RKK), de Oud-Katholieke Kerk (OKK) en de Protestantse Kerk (PKN). Gelukkig houden ze regelmatig gezamenlijke vieringen! Zo ook op 16 oktober, als de jaarlijkse oogstdankviering gehouden wordt, maar ook gedenkt de gemeenschap die zondag dankbaar de oogst van 975 jaar Christendom in Egmond aan Zee.

Om 9.15 uur vertrekken die morgen de drie pastores Nico Knol, Rudolf Scheltinga en Saskia Ossewaarde, vanaf de OKK richting de RKK. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te lopen. De parochianen worden opgehaald bij de RKK om in processie vervolgens naar de PKN te lopen om de protestantse gemeenteleden mee te nemen. Schoolkinderen lopen met de drie pastores mee en de drie kerkklokken zullen luiden vanaf 9.30 uur. Met zijn allen gaat de groep dan naar de OKK.
Na de viering trekken de parochianen naar het strand om daar ballonnen los te laten - hemel en aarde verbonden. Het wordt een feest en iedereen is méér dan welkom!

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum