Herdenking vermoorde bisschop Alberto B. Ramento

Zondagmiddag 2 oktober, 14.00 uur, OKK Amsterdam

Gedenk Ramento

Op 3 oktober a.s. is het vijf jaar geleden dat Bisschop Ramento van onze zusterkerk in de Filippijnen vijf jaar geleden vermoord werd. Daarom vindt op zondag 2 oktober a.s. de vijfde herdenkingsdienst plaats (van 14.00 - 16.00 uur in de Oud-Katholieke Kerk in Amsterdam) om Bisschop Alberto B. Ramento en alle andere martelaren voor gerechtigheid en vrede te herdenken en te eren. Een ieder is daarbij van harte welkom.

Die middag wordt een boekje over Bisschop Ramento gepresenteerd dat bedoeld is als een klein monument. Het is een eerbetoon aan iemand die een herder was voor zijn volk en daarin een voorbeeld voor ieder die een kerkelijk ambt op zich heeft genomen.

Vijf jaar geleden werd bisschop Alberto Ramento om zijn getuigenis vermoord. Met meer overtuiging dan ooit kiest zijn Filippijnse Onafhankelijke Kerk de kant van de armen. Geweld blijkt niet in staat het bondgenootschap van christenen met hen die onderdrukt worden te ondermijnen. Het boekje gaat over dit bondgenootschap. Er staan teksten in van de hand van bisschop Ramento zelf en van anderen die naar aanleiding van zijn tragische dood hun verbondenheid onder woorden hebben gebracht. Onze hoop is dat de uitgave van deze teksten in het Nederlands ons allen moge aansporen tot meer ‘bondgenootschap’: met de armen in de Filippijnen in het bijzonder, en met allen die lijden om de gerechtigheid in het algemeen.

De prijs van het boekje wordt 15,95 euro (excl. verzendkosten). Het zal volgende week te bestellen zijn via de webshop.

De bisschoppen hebben verzocht om tijdens de dienst op 9 oktober a.s. niet alleen het boekje onder de aandacht van de parochie te brengen maar vooral ook om bisschop Ramento en alle andere martelaren voor gerechtigheid en vrede in uw voorbeden te herdenken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 september 2011

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum