Kan traditie ook vandaag nog inspireren?

Traditie is niet de as bewaren, maar het vuur doorgeven! *

De theologenlezingen 2011/2012 nodigen uit, op die vraag in de gaan. Want eenvoudig „ja“ of „nee“ antwoorden gaat niet zo maar. Eerst is het nodig, om een traditie überhaupt te leren kennen!
Docenten en onderzoekers van het Oud-Katholiek Seminarie bieden in het seizoen 2011/2012 een uitstekende kans om dit te doen. Ze doen dit met een serie lezingen over thema’s en personen uit de eigen traditie. Inspirerend of verstoft? Kom luisteren en bepaal uw antwoord zelf! De serie lezingen biedt ook een unieke kans, om nu eens te ontdekken, wat de seminariedocenten en –onderzoekers zoal bezighoudt en de eigen (theologische) kennis te verdiepen.

De serie lezingen wordt twee keer aangeboden, te weten in de beide oud-katholieke kathedralen in Haarlem en in Utrecht. De gespreksleiding is steeds in oecumenische handen. De lezingen worden georganiseerd door het Oud-Katholiek Seminarie, de Culturele Commissie St. Gertrudis, en de Oud-Katholieke Parochie Haarlem.

Programma Theologenlezingen 2011/2012

26 september in Haarlem, 28 september in Utrecht, , 20.00 uur.
"Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw? -
Het proces tegen Johan Wachtelaer (1583-1652)"
Prof. mr. Jan Hallebeek, hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, docent Kerkelijk Recht aan het Oud-Katholiek Seminarie.

19 oktober in Utrecht, 24 oktober  in Haarlem, 20.00 uur.
"Bijzondere spiritualiteit voor "gewone gelovigen" -
Het lekenbrevier (1731) van Willbrordus Kemp (1678-1747)"
Dr. Koenraad Ouwens, docent Liturgiek aan het Oud-Katholiek Seminarie.

23 november in Utrecht, 29 november in Haarlem, 20.00 uur.
"Geloof dat recht doet aan God en mens -
Joannes van Neercassel (1625-1686) als wegbereider van oud-katholieke spiritualiteit"
Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem, toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie.
 
15 februari in Utrecht, 20 februari in Haarlem, 20.00 uur
"Katholiek geloof opnieuw ontdekken -
Henricus Loos (1813-1873) en de oud-katholieke beweging"
Mgr. dr. Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, docent ecclesiologie en ambtsleer aan het Oud-Katholiek Seminarie

21 maart in Utrecht,  26 maart in Haarlem, 20.00 uur
"Geleefd geloof: spannend en spanningsvol -
pastoor en bisschop Engelbertus Lagerwey (1880-1959): een inspirerend en kleurrijk grensganger"
Drs. Wietse van der Velde, docent Kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie.

18 april in Utrecht, 23 april in Haarlem, 20.00 uur
"Dialoog: recht doen aan jezelf en de ander -
Andreas Rinkel (1889-1979) als voorbeeld voor oecumenisch en interreligieus gesprek"
Prof. dr. Peter-Ben Smit, bijz. hoogleraar Oude katholieke  kerkstructuren vanwege het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit  Utrecht), docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam.


Gespreksleiding: Utrecht: Ds. Hans Uytenboogaardt

Haarlem: Ds. Bernard Luttikhuis en Ds. Rinze Marten Witteveen.

Locaties: (Bisdom) Haarlem: Kathedrale Kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76, Haarlem (plattegrond: http://haarlem.okkn.nl/pagina/77/waar_is_de_kerk_)
(Aartsbisdom) Utrecht: Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis Willemsplantsoen 2 (routebeschrijvingen: http://utrecht.okkn.nl/pagina/38/route)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 augustus 2011 

 

* Fiete Smit - Maan

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum