Diaconaat

Elke christelijke gemeenschap berust op aantal peilers: verkondiging, vieren, besturen, katechese, parochieopbouw en inzet voor anderen. Om aan de laatste taak een wat geordende vorm te geven bestond in onze parochie een diaconale werkgroep.

Diaconale werkgroep
Hierbij wil ik u laten weten dat sinds januari 2019 de werkgroep Diaconie is opgeheven. Eind 2017 stopten we al met de Wereldwinkel verkoop in de hal van de pastorie. Kerst- en voedselpakketten worden nu door de gezamenlijke kerken georganiseerd en Amnesty-International is al jaren online te vinden. Kortom: wat overblijft zijn de projecten. Projecten zullen we echter altijd blijven steunen! Daarom blijft het Diaconaat behouden in het kerkbestuur en zal ik die taak op me nemen. Ruim 20 jaar heeft onze werkgroep zich ingezet voor asielzoekers, wereldwinkel, mensenrechtenorganisaties en projecten wereldwijd.

Daarom wil ik jullie, Kniertje de Waard, Marrianne de Vrij, Ada v/d Pol en Marianna v/d Pol hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking al die jaren.


We waren een goed team!

Nelly Zwart

Lid kerkbestuurContactpersoon: pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga, telefoon 072 - 506 1206.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum