Nieuw boek van de Aartsbisschop van Utrecht: Oud- en nieuw-katholiek

Mgr. dr Joris VercammenOud- en nieuw-katholiek
De spirituele zoektocht van die andere katholieken

De traditionele kerken hebben het moeilijk. Te midden van de turbulente ontwikkelingen in cultuur en maatschappij slagen zij er niet langer in om op een positieve wijze van zich te doen spreken. Het leven is er ook niet minder complex op geworden, de laatste decennia. Dat maakt dat juist de behoefte aan inspiratie groot is. Gelukkig hebben de meeste mensen alles wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Maar juist daardoor knaagt de spirituele nood nog meer. Soms lukt het geloofsgemeenschappen daarop in te spelen, maar vaak lijkt het alsof de kerken weinig ruimte kunnen scheppen voor die hedendaagse zinzoekers. Het ontbreekt de kerken aan vrijheid. In een katholieke spiritualiteit zou die vrijheid centraal moeten staan. De vrijheid om verbonden te kunnen worden. Katholiek-zijn betekent immers leven vanuit verbondenheid: met de cultuur en de maatschappij, met mede-gelovigen, met de wereldwijde christenheid en al hun kerken maar ook met anders-gelovigen. In die verbondenheid wordt de kerk tot ruimte van ontmoeting, gesprek en viering. Een dergelijke kerk biedt ook de ruimte die gelovigen nodig hebben om de sporen van de Drieëne te kunnen ontcijferen. Een dergelijke kerk bouw je van onderop op. Op die wijze draagt ze bij tot de kwaliteit van het leven en de menswaardigheid van het samenleven. De Oud-Katholieke Kerk van Nederland weet zich dienstbaar aan dat ideaal. Oud- en nieuw-katholiek geeft een schets van de spirituele zoektocht van deze ‘andere katholieken’. Als een bijdrage aan een hedendaags katholiek geloofs-beleven ‘van eigen bodem’.

ISBN 9789056253530
Prijs: € 15,95
Bestellen? Klik hier: http://www.ako.nl/product/9789056253530/oud-en-nieuw-katholiek-joris-vercammen/

Pastoor Scheltinga heeft ook nog een paar exemplaren.
http://egmond.okkn.nl/pagina/29/contact

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum