Rijkssubsidie voor 500 monumenten

Ste. Agneskerk in Egmond aan Zee vroeg wel maar krijgt niet

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit jaar bijna 58 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van gebouwde, groene en voor het eerst ook archeologische rijksmonumenten. Daarmee konden 477 aanvragen worden gehonoreerd. De eigenaren van zo’n 500 monumenten kunnen beginnen met de uitvoering van hun 6-jarig instandhoudingsplan. Binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland profiteert de Paradijskerk in Rotterdam van deze subsidie.


Veel kerkgebouwen
De subsidie wordt toegekend op basis van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, kortweg Brim 2011. De subsidie is bedoeld voor planmatig onderhoud, en incidenteel restauratie, van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals boerderijen, molens, kerken, parken en archeologische monumenten. Het Rijk draagt voor maximaal 65 procent bij aan de subsidiabele kosten voor uitvoering van een 6-jarig instandhoudingsplan. Het resterende bedrag betalen de eigenaren zelf.

Meer dan de helft van het toegekende subsidiebedrag, 31 miljoen euro, gaat naar de instandhouding van 230 kerkgebouwen in heel het land. Zo kan de eeuwenoude St. Servaaskerk aan het Vrijthof in Maastricht met de subsidie een groot onderhoudsplan uitvoeren. De Broerenkerk in Zwolle – toekomstige plek van boekhandel en uitgever – kan onderhoudswerk uitvoeren. De provincie Noord-Holland heeft met 67 het grootste aantal gehonoreerde aanvragen.

Populaire regeling
In totaal heeft de Rijksdienst 2329 aanvragen voor Brim-subsidie ontvangen. Kwamen in 2010 op de eerste dag 400 aanvragen binnen, in 2011 waren het er maar liefst ruim 2200. Daarmee was de subsidiepot direct ‘overvraagd’. Een onafhankelijke loting door een notaris van de landsadvocaat bepaalde uiteindelijk de volgorde van behandeling voor de complete aanvragen van de eerste dag. De Rijksdienst moest 1700 aanvragen afwijzen omdat het budget niet toereikend was. Ook voor het komend jaar verwacht de Rijksdienst veel aanvragen.
Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum