MaS: Maatschappelijke stage in onze parochie

Donderdag 7 juli 2011Op donderdag 7 juli komen er twaalf jongeren van het Petrus Canisius College Fabritius, Alkmaar, www.pcc.nu naar onze parochie. Zij komen helpen/assisteren rondom de viering die gehouden wordt in ons kerkgebouw vanwege het 125 jarig bestaan.

Voor deze viering zijn speciaal die mensen uitgenodigd die moeilijk (nog) zelfstandig naar ons kerkgebouw kunnen komen. De meesten wonen of in de Prins Hendrik Stichting of in Huize Agnes. Vele vrijwilligers zijn hierbij betrokken: van onze eigen parochie én van de Zonnebloem. Vrijwilligers die het personenbusje besturen; vrijwilligers die één rolstoel duwen waar één iemand in zit. En dus ook twaalf jongeren die leerling zijn in klas 3, die hierbij gaan helpen en hun beste beentje voorzetten.

De jongeren worden ontvangen om 12.00 uur in het Verenigingsgebouw Egmond om uitleg te krijgen over het hoe en wat er precies van hen verwacht wordt. Een uitleg over wat er die middag gaat gebeuren én hoe bijzonder het is dat zij hierbij behulpzaam willen zijn.

Het geheel van deze middag wordt gecoordineerd door de echtgenote van pastoor Scheltinga. De pastoor is ook bij de ontvangst van de jongeren aanwezig. De jongeren krijgen oa een korte les in 'hoe ga ik om met een rolstoel waar iemand in zit'. Wat gebeurt er in de kerk: de kerkdienst en het koffie/thee drinken daarna.

De Eucharistieviering in de kerk begint om 15.00 uur.
Aansluitend aan de viering is er koffie/thee met iets lekkers: ook in de kerk.
Daarna wordt een ieder weer thuis gebracht, door één of meerdere vrijwilligers.

Om te weten wie er allemaal komen én vooral: wie er hulp nodig hebben is opgave vooraf noodzakelijk.
Velen hebben zich al opgegeven. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven: bel dan snel: 072 - 506 1206 of mail: rbjjm.scheltinga@planet.nl

Meer INFO over maatschappelijke stage:

Maatschappelijke stage vanaf nieuw schooljaar een feit

Na instemming van de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de invoering van maatschappelijke stage. Op 5 juli 2011 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel hierover van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) aangenomen. Hierdoor is maatschappelijke stage officieel een feit. Alle scholieren in het voorgezet onderwijs moeten vanaf september minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen.

Doel maatschappelijke stage

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Minister Van Bijsterveldt: ‘Maatschappelijke stage biedt leerlingen de kans om belangrijke waarden te ontwikkelen. Door samen met anderen je handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te dragen wordt je blikveld verruimd. Ik hoop daarbij natuurlijk dat heel veel jongeren actief zullen blijven als vrijwilliger."

Scholen geven aan dat maatschappelijke stages vooral bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen.

Cijfers maatschappelijke stages

De afgelopen jaren hebben bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs de maatschappelijke stage al opgenomen in hun onderwijsprogramma. In het schooljaar 2009-2010 waren dit 646 scholen, een dekking van 98% van de scholen in het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen dat in schooljaar 2009-2010 een maatschappelijke stage deed was 260.619. Er was hier sprake van een stijging van 38% ten opzichte van het schooljaar 2008-2009. Het gemiddeld aantal uren per stage was 27,2 uur. Dit betekent een totaal van 9.340.784 stageuren door leerlingen van 646 scholen. De stages vonden onder andere plaats in de groensector (7,7%), goede doelen (11,3%), bij sportverenigingen (13,1%) en in de sector zorg en welzijn (20%).

Bekostiging

Ter compensatie van de kosten die scholen maken heeft het ministerie van OCW voor het schooljaar 2011-2012 ruim 51 miljoen euro gereserveerd. Scholen krijgen deze vergoeding via de lumpsum uitgekeerd.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/maatschappelijke-stage 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum