Koren

Vaste gezangen
In de kerkdiensten wordt veel en graag gezongen. In het Oud-Katholiek gezangboek staan maar liefst 28 verschillende vaste gezangen (Missen), waarin afwisselend door het kerkkoor en de gemeente gezongen wordt. Sommige Missen gaan terug tot de 10e eeuw, die dan meestal Gregoriaans zijn, anderen zijn weer heel eigentijds.

Wisselende gezangen
Naast deze vaste gezangen zijn er vele andere gezangen die op bepaalde plaatsen in de liturgie gezongen worden. Hierbij zijn bekende melodieën uit het verleden, liederen in de trant van de Anglicaanse kerk, maar ook tekstdichters als Huub Oosterhuis en Willem Barnard hebben een plaats in het gezangboek. Het Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, waaruit wij zingen, is een - bijna - onuitputtelijke bron voor de zang.

Het kerkkoor
Het kerkkoor levert haar bijdragen aan vieringen op de zondagen, hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren en bij sommige bijzondere diensten. Het koor kan altijd nieuwe leden gebruiken en staat open voor mannen en vrouwen die kunnen en willen zingen en bereid zijn de repetities bij te wonen. Deze zijn iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (in de zomer juni + juli + augustus - op dinsdagavond).

Voorzitter: dhr. J. Dekker, tel. 072 506 4588
Secretaris: dhr. K. Visser, tel. 072 506 3712
Penningmeester: dhr. W. Wijker, tel 072 850 5700
Dirigent: dhr. J.G. Hille, tel. 06 - 21 29 75 50
Dirigent: mevr. L. E. Zwart-Vuil, tel. 072 506 2007
Repetitieavond, in de regel, op woensdag, van 19.30 - 21.00 uur.
(in de maanden juni, juli en augustus op dinsdag)

Het mannenkoor
Het mannenkoor zingt Gregoriaanse zang in de Nederlandse taal tijdens de maandelijkse Vespers + Lof op de vierde zaterdag van de maand en verzorgt ook de (Gregoriaanse) Eucharistievieringen met zang op de tweede Kerst-, Paas- en Pinksterdag.

Bent u geïnteresseerd in Gregoriaanse muziek en wilt u meezingen dan kunt u voor informatie terecht bij:
dhr. H. Groen, tel. 072 5062862
Repetitieavond, in de regel, op donderdag, van 19.00 - 20.30 uur.

Gospelkoor "Seasingers"
Het Gospelkoor zingt in de Gezinsdienst/Vlotte Mis op de derde zaterdag van de maand, om 17.00 uur.
Het repertoire bestaat uit moderne geestelijke muziek en gospels. (er is geen viering op de derde zaterdag van de maanden januari, juni, juli en augustus). Er wordt ook gezongen in de Gezinsviering van 6 januari, Driekoningen, om 19.00 uur.

Ook verzorgen zij tijdens de zomerse braderie een Gospelinstuif, waarbij de kerk openstaat voor iedere belangstellende die wil luisteren en/of meezingen. Deze avond(en) worden in de plaatselijke bladen gepubliceerd en met posters aangegeven.

Ook het Gospelkoor kan altijd nieuwe leden gebruiken (vooral mannen).
Bestuur: Anouk Veldboer, telefoon 06 - 10 58 56 52
Dirigent: Marielle Tromp - Zentveld, telefoon 06 - 20 10 14 22
Repetitieavond, in de regel, op maandag, van 19.30 - 21.00 uur.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum