Burger AED

Binnenkort burgerAED in Bergen!

Op donderdag 10 maart jl is de gemeenteraad van Bergen akkoord gegaan met het voorstel  van het college om verspreid in de gemeente 25 AED’s te plaatsen. De AED’s (Automatische Externe Defibrillators) komen op strategische plaatsen (zones) aan de buitengevels in alle kernen van de gemeente Bergen te hangen. De eerste belangrijke stap is nu gezet.

Vrijwilligers nodig
De volgende belangrijke stap is het werven van vrijwilligers in de gemeente Bergen, die de AED kunnen bedienen en/of hartmassage kunnen geven (reanimeren). In de Gemeentekrant van een aantal weken geleden heeft u daarover al kunnen lezen. Daarvoor is in de Veiligheidsregio Noord-Kennemerland, waar Bergen ook deel uitmaakt, ruim anderhalf jaar geleden het succesvolle project BurgerAED gestart.

Werving Burgerhulpverleners
De komende weken gaat de gemeente maatschappelijke organisaties zoals de plaatselijke EHBO-vereniging, Het Rode Kruis, brandweer en reddingsbrigades, wijk- en buurtverenigingen en de stichting Welzijn benaderen met het verzoek om hun leden te interesseren voor het  AED project.

Om 25 AED’s in onze gemeente daadwerkelijk te kunnen inzetten, zijn namelijk 250 vrijwillige Burgerhulpverleners nodig. Wij hopen en verwachten dat we dit aantal met medewerking van de maatschappelijke organisaties in onze gemeente en via spontane aanmelding via www.burgeraed.nl De website wordt in een nieuwe pagina geopend. kunnen halen.

Cursus reanimatie/bediening AED
De gemeente Bergen bereidt op dit moment een cursus reanimatie/ AED-bediening voor. Deelname aan deze cursus is gratis. Het enige wat u hiervoor moet doen is: eigen tijd erin  steken.
De basiscursus wordt in twee dagdelen (twee avonden) gegeven of op een dag (bijvoorbeeld op een zaterdag). De cursus wordt in ieder geval in de gemeente Bergen gegeven. Na de basiscursus wordt u vervolgens elk jaar uitgenodigd om een herhalingscursus bij te wonen.

Tot slot
Je hoopt altijd dat reanimeren en/of het gebruik van een AED niet nodig is. Echter de praktijk  is anders. Dagelijks worden mensen het slachtoffer van hartfalen. Met de steun en medewerking van de inwoners van Bergen moet het mogelijk zijn om de gemeente Bergen binnenkort ‘AED-proof’ te krijgen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum