Jaargedachtenis Pastoor Johannes Glasbergen 1861 - 30 augustus - 2018

Eucharistieviering vrijdag 31 augustus 9.00 uurOp donderdag 30 augustus 2018 is het 157 jaar geleden dat pastoor Johannes Glasbergen overleed. Hij was pastoor van Egmond van 18 december 1798 tot 1 april 1860. Hij werd geboren te Amsterdam op 23 maart 1775. De diakenwijding ontving hij op 8 december 1798 en de priesterwijding op 9 december 1798. Hij overleed op de leeftijd van 86 jaar en was maar liefst bijna 62 jaar pastoor van de parochie van de Heilige Agnes in Egmond aan Zee. Hij was oa de bouwpastoor van de Oud-Katholieke Kerk welke aan de Zuiderstraat heeft gestaan van 1802 - 1886. Daarna betrok de parochie het huidige kerkgebouw aan de Voorstraat 112. Van deze kerk was de opvolger van pastoor Glasbergen, pastoor van Greuningen, de bouwpastoor. Het huidige kerkgebouw vierde in 2011 haar 125 jarig bestaan.

Een dag ná de 157ste sterfdag van pastoor Glasbergen wordt de Eucharistie gevierd waarin gedachtenis voor deze overleden herder gehouden zal worden en tevens voor alle overleden herders van onze parochie. Vrijdag 31 augustus, om 9.00 uur begint de Eucharistieviering en de OPEN KERK is van 10.30 - 13.30 uur, 

Bij bovenstaande foto:
Op de avond van de 125ste verjaardag van de kerkwijding van de Ste. Agneskerk in Egmond aan Zee kwam het kerkbestuur bijeen op de begraafplaats in Egmond aan Zee rond het graf van twee herders van deze parochie die samen meer dan één eeuw pastoorschap vertegenwoordigen: Johannes Glasbergen en Johannes Jacobus van Greuningen. Voor deze gelegenheid was het opschrift van het graf vernieuwd en werd er een bloemstuk op het graf gelegd. De huidige pastoor van de parochie Rudolf Scheltinga sprak het volgende gebed uit:

 

De aarde wordt

in alles hemels nieuw;

met morgendauw

van recht en vrede

zal Hij haar herscheppen.

Met dit uitzicht

leven wij onze dagen

en wij zullen niet

doelloos in de nacht vergaan.

Langer dan een mensenleven

bloeit dit verwachten.

Velen zijn ons voorgegaan

en wie zullen nog komen?

In het spoor van Christus

bestaan wij,

voorgegaan door

wie Hem volgden,

zovelen die gestorven zijn

maar die wij blijven gedenken,

omdat zij de hoop bewaarden

en het vertrouwen behielden.

Een stoet, een volk

door God gekend.

Een rij van heiligen,

waarmee Hij geschiedenis maakt.

Een heilige in deze rij,

gedenken wij vandaag:

St. Agnes,

wier naam ons huidige kerkgebouw

125 jaar draagt

en wier naam

onze parochie 975 jaar draagt.

We gedenken

en noemen de namen van hen

van wie relieken in de altaartafel zijn aangebracht:

de heilige Jeroen van Noordwijk en de Martelaren van Gorcum

en van hem van wie in het hoogaltaar relieken worden bewaard,

de heilige Bonifatius.

Hen gedenken we die Gods gemeente alhier voorgingen:

hen gedenken wij met de namen waarmee zij die voor ons leefden

hen noemden en waarmee zij geschreven staan in de palm van Gods hand:

Johannes Glasbergen

Johannes Jacobus van Greuningen

Heer, geef hen de eeuwige rust

en laat het eeuwig licht hen schijnen.

Hun weg vervolgen wij

rusteloos en vol verwachten

totdat ook wij

rust vinden in God.

Laten wij bidden voor allen die hier en overal rusten
in de verwachting van de verrijzenis:

Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw Naam, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede op de aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Heer, geef hen de eeuwige rust

en laat het eeuwig licht hen schijnen.

Laat ons gaan in vrede,
in de naam van de Heer.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum