Dodenherdenking 2011Op 4 mei 2011 zijn er een drietal herdenkingsbijeenkomsten in de Egmonden:

Egmond aan den Hoef

Herdenkingsbijeenkomst in de R.K. kerk m.m.v. koor Soli Deo Gloria. Aanvang: 19.15 uur.
Sprekers: Abt Gerard Mathijsen namens de gezamenlijke kerken
en de heer Jan Mesu namens de gemeente Bergen.
20.00 uur: herdenking bij het monument voor de kerk m.m.v. muziekvereniging Lamoraal van Egmont.
 
Egmond aan Zee
Herdenkingsbijeenkomst in de P.K.N. (voormalig NH) kerk m.m.v. het koor St. Caecilia. Aanvang: 19.00 uur, aansluitend 19.30 uur Stille Tocht naar het monument.
Sprekers: ds. Saskia Ossewaarde namens de gezamenlijke kerken
en wethouder de heer Alwin Hietbrink namens de gemeente Bergen.
20.00 uur: herdenking bij het monument voor de ingang van de begraafplaats, m.m.v. muziekvereniging Eensgezindheid.
 
Egmond-Binnen
Herdenkingsbijeenkomst in de Abdijkerk m.m.v. het koor Crescendo. Aanvang: 19.15 uur.
Sprekers: pastoor Rudolf Scheltinga namens de gezamenlijke kerken
en wethouder mevrouw Janina Luttik-Swart namens de gemeente Bergen.
20.00 uur: herdenking bij het monument aan de Abdijlaan m.m.v. muziekvereniging Eensgezindheid.
 
Culturele bijeenkomst in de Slotkapel
Het 4 mei comité heeft besloten om de culturele avond niet meer jaarlijks te organiseren doch dit ééns in de vijf jaren te laten plaatsvinden. De eerste maal in de toekomst zal derhalve in 2015 zijn.

Vlagprotocol
Inwoners van de Egmonden worden verzocht in de vooravond van 4 mei de vlag halfstok te hangen als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok hangt duurt van 18.00 uur tot zonsondergang. Er wordt geen wimpel gebruikt.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum