Lectoren

De lectoren assisteren de priester bij de eucharistieviering, met name door de voorbeden te verzorgen. Ook gingen zij voor in het avondgebed op zaterdagavond, soms in een avondwake voorafgaand aan een uitvaart en sporadisch in diensten van Schrift en Gebed. Lectoren hebben gedurende twee jaar een zaterdagopleiding gevolgd en doen hun werk krachtens een aanstelling door de diocesan bisschop en in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor van de betreffende parochie.


In onze parochie zijn de volgende lectoren werkzaam:


zr. T.A. Takken SFCC, tel. 072-5067727
mevr. T.M. Visser-Groot, tel. 072-5063712

emeritus-lectoren:

dhr. H. Groen, tel. 072-5062862
dhr. J. van der Pol, tel. 072-5061467
mevr. E.J. de Jong-Zwart, tel. 072-5062296

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum