Lectoren

De lectoren assisteren de priester bij de eucharistieviering, met name door de voorbeden te verzorgen. Ook gingen zij voor in het avondgebed op zaterdagavond, soms in een avondwake voorafgaand aan een uitvaart en sporadisch in diensten van Schrift en Gebed. Lectoren hebben gedurende twee jaar een zaterdagopleiding gevolgd en doen hun werk krachtens een aanstelling door de diocesan bisschop en in overleg met en onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor van de betreffende parochie.


In onze parochie zijn de volgende lectoren werkzaam:


zr. T.A. Takken SFCC, tel. 072-5067727
mevr. T.M. Visser-Groot, tel. 072-5063712

emeritus-lectoren:

dhr. H. Groen, tel. 072-5062862
dhr. J. van der Pol, tel. 072-5061467
mevr. E.J. de Jong-Zwart, tel. 072-5062296

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum