Oecumenisch bliksembezoek

Het oecumenisch bliksembezoek, dat de Raad van Kerken organiseert aan de stad Rome is nagenoeg volgeboekt. Het bezoek vindt plaats op vrijdag 1 april. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het bureau van de Raad. De reis inclusief een busreis naar het Vaticaan en een warme maaltijd kost de deelnemers slechts 25 euro.

De Raad van Kerken heeft het initiatief genomen voor de reis, om daarmee aandacht te vragen voor de oecumene. De reizigers zullen in het Vaticaan een petitie overhandigen aan een medewerker van de paus. Ze vragen daarin om vanuit Rome meer initiatieven te nemen ten dienste van de eenheid van de christenen. 'Als grote internationaal georganiseerde kerk kan het Vaticaan initiatieven nemen waardoor mensen aan de basis nieuw elan ervaren in de samenwerking met andere kerken. We hopen op symbolische en organisatorische daden, die de gemeenschap van kerken stimuleert'.

De reis die onder de titel 'oecumenisch bliksembezoek' door het bureau van de Raad naar buiten is gebracht bestaat formeel uit drie onderdelen, drie 'p's': het overhandigen van de genoemde 'petitie', het houden van een 'pieterloop' door de grote kathedraal onder leiding van een gids en het aanbrengen van 'plakkaten' op speciaal daarvoor bestemde borden.

De Raad heeft een gift ontvangen van een persoon die onbekend wil blijven. Hij heeft daaraan de bestemming meegegeven van 'het uitvoeren van een oecumenisch aansprekende trip uit te voeren met een door mij te charteren vliegtuig van easyJet'. Door de gift is de bijdrage van de deelnemers beperkt tot een kleine vergoeding bestemd voor het transport per bus van luchthaven Fiumicino naar het Vaticaan en de bekostiging van een maaltijd.

Reizigers zullen zich om 7.45 uur 's ochtends verzamelen bij het stiltecentrum van het luchthavenpastoraat achter de douane. Rev. Joop Albers zal daar voorgaan in een korte ochtendwijding. Het vliegtuig stijgt op om 9.00 uur, waarna men omstreeks 11.35 uur aankomt op de luchthaven in Rome om vandaar per bus te vertrekken naar het Vaticaan. De terugreis staat gepland van 18.55 uur tot 21.15 uur. Rev. Joop Albers zal de eigentijdse pelgrims weer opwachten op de luchthaven in Amsterdam en na een korte vesper huiswaarts laten gaan.

De Raad van Kerken heeft laten weten dat er geen verdere eisen aan deelnemers worden gesteld. Wie het eerst zich aanmeldt (rvk@raadvankerken.nl) kan mee. Als het vliegtuig vol is, worden er geen nieuwe boekingen meer geaccepteerd. Mochten er onvoldoende aanmeldingen zijn, dan zal de Raad zelf uit het fonds 'oecumenische vernieuwing' voor aanvullende financiering zorgen en mensen uit de wereld van kerk en media actief uitnodigen. De vlucht wordt uitgevoerd met een Airbus 320, waarin plaats is voor 156 mensen.

Einde persbericht

Meer informatie:
Luchthavenpastor Joop Albers
Bureau Raad van Kerken

www.raadvankerken.nl

Goedgelovig

Het 1-april-bericht over een oecumenisch bliksembezoek aan Rome, dat onlangs op deze site kon worden gelezen, heeft een opvallende tweedeling laten zien in reacties. Aan de ene kant waren er vele mensen in de kerk die de essentie bij eerste lezing ontmaskerden; aan de andere kant waren het juist de mensen van de pers die de strekking onverkort voor waar aannamen.

Dr. H.C. de Fry, media-deskundige, meent dat de tweedeling in reacties kenmerkend is voor maatschappelijke sectoren die relatief ondervertegenwoordigd zijn in de berichtgeving van de media. 'Dergelijke sectoren hebben daardoor zelf een kritische blik op datgene wat er wel verschijnt, terwijl de media bij een zekere gekte in het bericht ongeremder tot verslaglegging en publicatie willen overgaan'.

De Fry, die al jarenlang de verwerking van fake-berichten volgt, noemt de kunstsector als voorbeeld van een vergelijkbare sector. 'Toen enige jaren geleden in Bremen een bericht werd verspreid over een nieuw opgericht Kunstkritisch Toetsingsinstituut namen alle media dat bericht over, terwijl kunstkenners onmiddellijk de illusie doorzagen'. Het ging toen om een bericht over een instituut, dat door musea en overheid kon worden geraadpleegd om de waarde van aangekochte of aan te schaffen kunst kritisch te toetsen.

Sectoren zoals sport en boulevardberichten vertonen in de perceptie van de participantengroep juist het tegenovergestelde beeld. 'Deze sectoren sluiten aan bij de goedgelovigheid van de pers en nemen de essentie van een bericht al gauw voor waar aan. Toen het bericht werd verspreid van een hoogspringer die het oude record met vijftien procent had verbeterd, nam een ieder dat klakkeloos voor waar aan'.

Dr. De Fry noemt het opvallend hoe snel fake-berichten zich tegenwoordig bliksemsnel verspreiden zonder dat er toetsing plaatsvindt. Hij wijst vooral op de invloed van internet in dezen. 'Met internet is het dus gemakkelijker om geruchten ingang te laten vinden'. De media-deskundige roemt in dezen de grotere persbureau's, zoals het ANP, die altijd zoeken naar een originele bron en die als ambitie hebben dat een bericht op twee bronnen moet kunnen stoelen.

Het 1-april-bericht op deze pagina ging over een bliksembezoek aan het Vaticaan, mogelijk gemaakt door een anonieme gift van een oecumenisch ingesteld man, die gratis een Airbus ter beschikking stelde. Er zouden 156 mensen naar Rome gaan om daar een petitie aan te bieden aan een hoge Rooms-Katholieke functionaris ten einde aan te dringen op meer oecumenische initiatieven. Een vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk reageerde laconiek: Wij gaan mee met 17 mensen, stelde hij, mits er een tussenstop in Geneve wordt gemaakt om daar nader beraad te hebben over vraag 80 van een in reformatorische kring bekend geschrift.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum