AllerzielenIeder jaar is 2 november een belangrijke en indrukwekkende dag in het kerk-zijn als parochie. Het is dé dag waarop wij als parochiegemeenschap diegenen herdenken en bij name noemen die overleden zijn. We komen dan 's avonds om 19.00 uur bij elkaar voor de viering van de H. Eucharistie in de parochiekerk van St. Agnes aan de Voorstraat 112 in Egmond aan Zee.

Een ieder die een dierbare heeft verloren in de afgelopen twee jaar, weet u bijzonder welkom om deze viering met ons mee te maken: de naam van uw dierbare overledene zal dan ook genoemd worden in de voorbede en voor hem/haar zal een kaars ter nagedachtenis en gebed worden ontstoken.

Achter in de kerk ligt een boek waarin u ook andere namen van hen die ons in geloof zijn voorgegaan op weg naar Eeuwig Leven kunt toevoegen. Tijdens de voorbede worden allen - met name genoemd of meegedragen in het gedachtenisboek - aan de Heer van alle leven aanbevolen.

Na afloop van de viering bent u ook van harte welkom bij het koffie/thee drinken in het 'Verenigingsgebouw Egmond' aan de Julianastraat 5 in Egmond aan Zee.

In de hoop u in de kerk én bij de koffie te mogen begroeten,
met vriendelijke groeten,


Rudolf Scheltinga, pastoor.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum