Open Monumentendag: zaterdag 11 september 2010

mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers: DANK!

Open Monumentendag in de Oud-Katholieke St. Agneskerk in de Voorstraat 112 in Egmond aan Zeeis de tweede zaterdag in september. Dé dag waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumentendagvlag zoals hiernaast afgebeeld.

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten.

Op veel plaatsen worden de activiteiten gecombineerd met de Dag voor de Amateur Kunst, orgelwandelingen e.d.

Oud-Katholiek Nederland heeft ook weet van de Open Monumentendag, zaterdag en hier en daar ook op zondag, zijn er weer honderden vrijwilligers in touw om bezoekers welkom te heten, te turven, en koffie en folders aan te slepen. Sommige pariochies krijgen honderden bezoekers en Den Haag soms wel meer dan duizend.

En natuurlijk: ook van harte welkom in de kerkdienst op zondagochtend: 10.00 uur, Gezinsviering met medewerking van de Seasingers!

Voor de kerkdiensten in de andere parochies: klik: http://www.okkn.nl/pagina/24/parochies
en voor meer informatie: www.okkn.nl

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum