Pastoraat

..... zou de pastoor nog aan huisbezoeken doen?

Ja.

..... zou de pastoor ook eens op huisbezoek komen?

Blijf niet zitten met die vraag .....

..... zou de pastoor ook eens bij mij op huisbezoek kunnen komen?

Natuurlijk!

Bel voor een afspraak, dat is niet moeilijk.
Mail voor een afspraak, dat is gemakkelijk.
Maak een afspraak! Zo gepiept.
Klik voor de gegevens: http://egmond.okkn.nl/pagina/29/contact 

Ook is een gesprek in de pastorie mogelijk.

U kunt de pastoor ook (laten) tippen of op een idee brengen.
Hij maakt zelf de keus om hier wel/niet op in te gaan.

Bij opname in een ziekenhuis wordt u verzocht dit aan de pastoor door te (laten) geven.
Indien u daar prijs op stelt kan hij u daar bezoeken.

Indien u aan huis of ziekbed gebonden bent,
kunt u de pastoor vragen de heilige communie te brengen en/of de ziekenzalving te bedienen.

De bediening van de doop
en van de huwelijksinzegening,
de viering van huwelijksjubilea
en het houden van (jaar)gedachtenissen van overledenen
kunt u aanvragen bij de pastoor.

U kunt natuurlijk ook om een huisbezoek van de pastoor vragen
wanneer daar niet een speciale aanleiding toe is,
maar u 'gewoon' eens wilt praten met de pastoor
over ...... kíest u maar!

Pak de telefoon, bel,
ga zitten achter uw computer en mail
neem uw mobiele telefoon en stuur een sms of appje
een afspraak is dan zo gemaakt.

En zeg nou zelf:
praten over 'de pastoor die je nooit ziet,
die absoluut geen huisbezoek doet'
geeft dat veel voldoening?

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum