Twee pastoors in de zon en in het zonnetje

Mattijs Ploeger en Rudolf Scheltinga (rechts)

 

Op zondag 4 juli 2010 kwam de bisschop van Haarlem, mgr. Dirk Jan Schoon om de nieuwe pastoor van Egmond aan Zee met ingang van 1 juli 2010, Rudolf Scheltinga, te installeren. Voordat dát kon gebeuren overhandigde hij eerst de ontslagacte aan pastoor Mattijs Ploeger, onder dankzegging voor het vele goede dat hij in de bijna drie jaar dat hij hier pastoor is geweest gedaan heeft.

Pastoor Mattijs Ploeger is met ingang van 1 juli 2010 pastoor geworden van de Oud-Katholieke Parochie van Haarlem, onder handhaving van zijn functie als docent en rector van het Seminarie - de Kerkelijke Opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland aan de Universiteit Utrecht.

Het was zondag een bijzonder zonnige en warme dag met veel hartelijkheid en goede woorden van afscheid, tot ziens en van welkom. Velen waren op de uitnodiging ingegaan om aanwezig te zijn en zo kon het gebeuren dat vanuit het gehele land mensen aanwezig waren in Egmond aan Zee.

Aansluitend aan de viering in de kerk was er een receptie in het Verenigingsgebouw. Ook daar werden de pastores 'in het zonnetje gezet' met vele goede woorden, wensen en geschenken.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum