Adelbertfeest 2010Elk jaar vieren de parochie van St.Adelbert, de andere Rooms-Katholieke Egmondse Parochies, de broeders van de Adelbertadbij en de zusters van het Liobaklooster het feest van Egmonds Patroon St. Adelbert. Sint Adelbert heeft ons de spiritualiteit van de vriendschap gebracht. Vriendschap met God en medemensen. Vanuit die vriendschap liet hij de mensen van toen, maar eigenlijk nu nog steeds, zien dat wie in vriendschap met elkaar verbonden is sterk staat en de kwaliteit van het leven op een hoger plan brengt.

Elk jaar komen rondom zijn sterfdag, 25 juni 740, velen naar de Adelbertakker, de plaats waar hij ooit begraven is geweest, om met elkaar die vriendschap te vieren. De Adelbertakker is een plek waar zowel Christenen als niet-Christenen graag komen omdat de sfeer er goed is, omdat er 'kracht in de grond' zit. Door de eerbied voor deze plaats en de gebeden die de eeuwen door op deze plek gezegd zijn is de grond door en door geheiligd en dat voelt iedereen die er komt. Het is met recht een bijzondere plek in Kennemerland en het oudste bedevaartsoord in Noord-Holland. Men komt er voor de rust, voor de natuur, voor de leijlijnen die er lopen of om iets te vieren, vreugde en verdriet.

Op zondag 27 juni werd op de akker een bedevaartsdag georganiseerd om de vriendschap met elkaar, maar ook met Adelbert te vieren. Om 7:00 uur was er een Eucharistieviering met samenzang, waarna de reliek van de heilige kon worden begroet. In het licht van de opgaande zon was het reuze bijzonder om op dit vroege uur samen te vieren. Onder deelnemers waren ook een aantal Oud-Katholieke parochianen uit de Egmonden, waaronder de nieuwe pastoor, Rudolf Scheltinga. Terloops vertelde hij dat hij ná deze viering doorreisde naar IJmuiden, naar de Oud-Katholieke parochie van St. Adelbert (!) om aldaar om 10.00 uur voor te gaan in de viering van de Eucharistie. Hij sprak de wens uit dat ook déze viering van St. Adelbert een meer 'oecumenisch' karakter mag krijgen. Op oecumenisch gebied zou niet de angst moeten overheersen, maar de liefde en het verlangen naar eenheid.

Om 10:00 uur was er op de Adelbertakker een plechtige Eucharistieviering waaraan het koor Hoeverture uit Egmond aan den Hoef samen met de fanfare Eensgezindheid uit Egmond-Binnen hun muzikale ondersteuning gaf .

Aansluitend was er om 11:30 uur traditiegetrouw een koffieconcert door 'Eensgezindheid' in de tuin van de Abdij. Tevens was de tentoonstellingsruimte van 'Abdijkaarsen' geopend. Er was ook gelegenheid om het Mausoleum voor de graven van Holland te bezoeken en de Abdijkerk waar het gebeente van Adelbert rust.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum