Bijzondere eucharistieviering met aannemenDe kinderen en hun ouders hoopten op een volle kerk en dat werd het ook. Een mooie dag met mooi weer, met blijde mensen en met acht kinderen die werden 'aangenomen': voor het eerst in de Eucharistieviering de H. Communie, het Lichaam en Bloed van Christus mochten ontvangen. Op bovenstaande foto de kinderen bij de communiebank met hun kaarsen.

Aan de viering werd medewerking verleend door het gospelkoor de Seasingers: zangers, muzikanten en dirigent.

Het was tevens een gezinsviering met ruime aandacht voor kinderen én volwassenen. Een blije, spontane en inspirerende viering, waarin velen zich konden herkennen en van harte aanwezig waren.


Van links naar rechts: Caroline Offerhaus (begeleiding), Bjarne Wijker, Bernd de Ruijter,
Hessel Hof, Pim Dekker, Bregje Buis, Rose Horstman, Jet Dekker, Teuntje-Claire Horstman.
'Onder de bogen': pastoor Mattijs Ploeger en pastoor Rudolf Scheltinga.

Door de ouders van de aannemelingen werd een hostieschaal aangeboden. Tijdens de offerandeprocessie werd de - nog ingepakte - schaal meegedragen en op het altaar werd de schaal van de verpakking ontdaan en meteen in gebruik genomen.Een korte toelichting door pastoor Scheltinga, met verklaring van het waarom van deze schaal én een hartelijke dank! Een spontaan applaus volgde uit de kerk op deze bijzonder aardige geste van de ouders.

Na afloop was er koffie/thee drinken in het Verenigingsgebouw. Velen werden bij het uitgaan van de kerk, nadat ze de hekken gepasseerd waren getracteerd op een 'ontbijt' door de winkeliersvereniging. Het verhoogde de feestvreugde en gaf een bijzonder beeld in de Voorstraat: de mengeling van kerkgangers en voorbijgangers.


 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum