Algemene voorbereiding op de Goede Week en het hoogfeest van Pasen

Dienst van boete en verzoening in de Veertigdagentijd

Openen wij ons voor onze God,
God van alle vertroosting,
Vader der barmhartigheid
Moeder van alle vertroosting

en overdenken ons doen en laten …
en kijkend in ons hart vragen wij ons af
hebben we eerlijk en oprecht getracht te leven
zoals God van mensen droomt …….

hebben we meegewerkt
aan de vrede in onze wereld
in onze vriendenkring,
bij onze collega's,
in onze buurt,
in ons dorp,
in onze parochie,

hebben we stappen gezet
die ons dichter gebracht hebben
bij Gods rijk op aarde

hebben we getracht niemand te oordelen,
niemand te mijden of te haten,
niemand te kwetsen of af te schrijven,
niemand mond-dood te maken,
niemand te kleineren …

hebben we getracht
te delen: onze vreugde, ons geluk,
te delen: onze vriendschap, onze vrijheid, ons hart, ons werk
te delen van onze rijkdom en onze armoede
te delen van onze hoop en onze twijfel,
te delen van onze liefde en ons geloof,
te delen van ons spreken en ons zwijgen …..


+ Onze hulp is in de Naam van de Heer,
        die hemel en aarde gemaakt heeft.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum