Boekje voor de Veertigdagentijd

"Hoger dan de engelen"De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning ter voorbereiding op het feest van Pasen. De bisschoppen geven ook dit jaar een boekje uit voor deze bijzondere tijd.

In het boekje wordt de brief aan de Hebreeën gevolgd, een van de geschriften uit het Nieuwe Testament. In dit werk wordt een centrale gedachte uit het christelijk geloof uitgewerkt: Jezus Christus heeft met zijn leven een offer aan God gebracht. Als hogepriester heeft hij een nieuw verbond tussen God en mensen gesloten. Wie aan dit geloof vasthoudt, laat het verleden achter zich. Hij richt zich volkomen op de toekomst en overwint de beperktheid van het heden.

Per dag wordt een schriftgedeelte gegeven met daarbij een korte meditatie en een gebed.
Aan de uitgave werkten twee bisschoppen, enkele pastores, een theologe en twee lectoren mee.

Een uitgave van het bisschoppelijk bureau van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.  Bestellen hier mogelijk.
Het opnieuw fraai vorm gegeven boekje kost 5 euro p.s. inclusief verzendkosten.

Het boekje is ook rechtstreeks te verkrijgen achter in de kerk - vanaf Aswoensdag - tegen de prijs van € 4,00 per stuk.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum