Even voorstellen: pastor Rudolf Scheltinga

november 2009

  

Mijn komst als assisterend-pastoor is al in een Scheepje aangekondigd. Inmiddels heb ik ook al een paar keer dienst gedaan in Egmond: een bijzondere plek, met een geheel eigen sfeer en mogelijkheden.

Geboren ben ik in één van de Friese Elfsteden: Bolsward in 1964. Kerkelijk betrokkenheid heb ik met de paplepel ontvangen - misschien beter met de boterhammen. Mijn ouders hadden toentertijd een bakkerij in deze Hanzestad. Tot mijn 18 levensjaar heb ik in Friesland gewoond en ben toen verhuisd naar de grote stad Amsterdam, alwaar ik theologie ging studeren. Mijn afstuderen vond plaats in 1988, maar toen woonde ik inmiddels in Assen en was ook inmiddels - een jaar daarvoor - getrouwd.

Mijn eerste pastorale werkplek - de stage was ook in Assen - was in de Noordoostpolder: de rooms-katholieke parochies van Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg en Ens. In 1993 verhuisden we naar Amersfoort. Inmiddels waren we niet meer met zijn tweeën maar met zijn vieren. Twee kinderen verhuisden mee. In Amersfoort ging ik werken in één rk parochie. In die tijd kreeg ook de kennismaking met de Oud-katholieke kerk van Nederland steeds meer vorm. In 1998 deed de mogelijkheid zich voor om als geestelijk verzorger in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam te kunnen gaan werken. Dát bood ook de mogelijkheid om toe te treden tot de Oud-Katholieke Kerk.

In 1999 ontving ik in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht in februari de diakenwijding en in oktober de priesterwijding, beiden uit handen van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, mgr. Antonius Jan Glazemaker. Naast het werk in het BovenIJ ziekenhuis werd ik ingezet in diverse parochies om op zondagen waarop ik niet in het ziekenhuis hoefde te zijn dienst te doen. Het aantal andere klussen in de kerk dat ik op me nam groeide ook gestaag door. In het voorjaar van 2004 kwam aartsbisschop Joris Vercammen met de vraag of ik assisterend-pastor van Utrecht wilde worden. Op die vraag heb ik toen 'ja' gezegd en dat ben ik ruim 5 jaar geweest tot 1 november 2009, de datum waarop mijn benoeming tot assisterend-pastor van Egmond (30%) is ingegaan. Sinds maart 2008 maak ik ook deel uit van het collegiaal bestuur van onze kerk. De collegae uit de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht kozen mij als hun vertegenwoordiger in het landelijke bestuur van onze kerk. Vanwege mijn vertrek uit het aartsbisdom eindigt déze taak op Oudejaarsdag 2009. Zo is het voor mij niet alleen een andere parochie waar ik nu werkzaam ben, het is ook een ander bisdom, natuurlijk binnen dezelfde Oud-Katholieke Kerk van Nederland,

Met ingang van 1 februari 2010 zal ik mijn werkzaamheden in het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam beëindigen, omdat ik vanaf die datum fulltime werkzaam zal zijn in uw midden. Als tijdelijk onderkomen in Egmond mag ik gebruikmaken van het 'Koetshuis'. Een definitieve verhuizing - naar de pastorie -  is voorzien in de zomer van 2010. Onze zoon is inmiddels het huis uit: hij woont wegens zijn studie in Deventer. Onze dochter verhuist in de zomer wél mee naar Egmond, maar hoelang zij daar zal blijven wonen zal afhangen van haar komende studieplannen. En mijn echtgenote gaat op zoek naar een nieuwe baan als verpleegkundige.

Kortom: er staat bijzonder veel te veranderen; uitdagingen volop. Ook om met u kennis te maken; te ontdekken waar u warm voor loopt, waar u tegen aanloopt, wat verdriet geeft en wat vreugde brengt.

Pastor Rudolf Scheltinga.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum