Werkgroep geloofsinformatie

  

"Wie is de beste schilder?" vroeg mijn moeder. Ik noemde de naam van de enige schilder die in het dorpje woonde, waar wij na de oorlog in Zuid-Duitsland leefden. Mijn moeder moest lachen. Waarschijnlijk had zij dit antwoord al verwacht. "Nee", zei mijn moeder, "de beste schilder is de lieve God. Kijk maar naar de schitterende kleuren van de herfstbladen in de bossen!"
Ook wij konden de afgelopen weken volop genieten van de prachtig gekleurde herfstbossen in onze omgeving. Zou deze heerlijke natuur niet aanleiding kunnen zijn, de "beste schilder" nog een beetje beter te leren kennen?
Eerlijk: Vragen hebben wij toch altijd over God en zijn boodschap. Hoe zit het daarmee, hoe moet ik dat begrijpen? Waarom dan niet daarover samen praten?
In onze avonden over geloofsinformatie kan het ene en andere antwoord gegeven worden. Misschien een tip voor de lange winteravonden.

Komende maanden bieden wij u de volgende mogelijkheden aan:

Op dinsdag 5 januari komt de bisschop naar Egmond. Mgr. dr. Dirk Jan Schoon zal om 20.00 uur in het Verenigingsgebouw een lezing houden onder de titel "Toekomstvisie Oud-Katholieke Kerk". We hopen dat er vanuit onze parochie, en wellicht ook van buiten, belangstelling zal bestaan voor deze lezing van bisschop Schoon, waarin hij zal aangeven hoe hij denkt over onze kerk, onze parochie en haar toekomst.

We blijven in de familie, want op dinsdag 19 januari zal pastoor drs. Henk Schoon naar Egmond komen om een avond te geven over verschillende bijbelvertalingen. In onze kerk lezen we meestal uit de vertalingen die in het groene Lectionarium zijn gebundeld, en eenmaal per maand lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daarnaast bestaan er nog meer vertalingen, waaronder de Naardense Bijbel die een heel eigen karakter draagt. Pastoor Schoon heeft zijn studieverlof besteed aan een onderzoek naar bijbelvertalingen. Hij zal ons laten lezen, de verschillen leren proeven, en achtergronden vertellen.

Wij hopen dat deze onderwerpen u interesseren en verheugen ons op uw komst.

Vriendelijke groeten en tot ziens!
Werkgroep Geloofsinformatie

Pastoor Mattijs Ploeger
Marianne de Laleijne
Rudolf Quiring

N.B.

In het laatste Scheepje heeft Trees Visser-Groot haar afscheid bekend gemaakt van haar functie in de Werkgroep Geloofsinformatie. Ik zal proberen haar te vervangen en wil graag ertoe bijdragen dat de Blijde Boodschap van Jezus nog beter begrepen wordt en ons stimuleert tot navolging.

 

Rudolf Quiring

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum