Een sfeervolle tijd: de extra diensten rondom Kerstmis

Graag nodig ik u uit om in de tijd rond Kerstmis naar de kerk te komen. We bieden een veelheid van kerkdiensten aan, elk met een eigen karakter.

 

·         Op zondag 13 december zitten we nog midden in de Advent. Op straat vindt een "Kerstmarkt" plaats, maar in de kerk bent u welkom omdat de Seasingers een gospel-instuif zullen houden, waarbij zij het karakter van de Advent zullen uitdragen (en uitzingen). Van 14.30 tot 15.30 uur.

·         Op vrijdag 18 december om 19.30 uur bereiden we ons voor op het feest van Kerstmis. Deze "Algemene Voorbereiding" is een gebedsdienst (zonder zang) waarin het sacrament van de verzoening wordt bediend. De mensen die deze dienst wel eens hebben meegemaakt, waren diep onder de indruk van de ervaring van vergeving en een nieuwe kans die Christus ons in dit sacrament geeft.

·         Over de zondagen van de Advent en de hoogmissen van Kerstmis hoef ik u niet te schrijven. Die spreken voor zich en zijn allemaal even mooi, elk op hun eigen manier.

·         We houden ook dit jaar weer een zangdienst met de drie koren van onze parochie, naar het model van een anglicaans "Festival of Nine Lessons and Carols". Door de schuivende Kerstdagen moesten we wel een beetje zoeken naar een geschikte datum tussen Kerst en Oud-en-Nieuw. Het is geworden: dinsdag 29 december om 19.30 uur. Iedereen is welkom, er wordt niet gepreekt, wel heel veel gezongen in verschillende muziekstijlen.

·         De gezinsdienst van Driekoningen vindt plaats op woensdag 6 januari om 19.00 uur. We hopen veel kinderen, ouders, grootouders en natuurlijk mede-parochianen te mogen verwelkomen.

·         Ook in januari zijn er bijzondere diensten te vieren. Op zondag 17 januari is de oecumenische dienst ("week van gebed voor de eenheid van de christenen"), dit jaar om 10.00 uur in de Protestantse Kerk.

·         Op zondag 24 januari vieren we onze parochie-patrones, de heilige Agnes. Een hoogfeest voor onze lokale kerkgemeenschap.

·         Het ook al zo sfeervolle feest van Maria Lichtmis (opdracht van Jezus in de tempel) vieren we op zondag 7 februari. We houden dan ook de jaarlijkse gedachtenis voor overleden leden en donateurs van de mannenvereniging Sint Jan en de oud-papier-groep. Na afloop koffiedrinken in het Verenigingsgebouw.

 

Pastoor Mattijs Ploeger

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum