Evaluatie Verandering kerkdiensten

Onderwerp op de gemeentevergadering

In december 2009 stond op deze website te lezen:

"Na anderhalf jaar van overdenken en overleggen zullen we met ingang van 1 januari 2010 een paar veranderingen aanbrengen in het "aanbod" van kerkdiensten in onze parochie. Deze veranderingen zijn op de Gemeentevergadering van november  gepresenteerd en  besproken. Ik geef u hier een samenvatting.

Zondag 10.00 uur

·         De zondag is de eerste dag der week, de dag van de schepping van het licht en de dag van de verrijzenis van Christus. We vieren de zondag door als parochiegemeenschap samen de eucharistie (mis, dienst van Schrift en Tafel) te vieren.

·         Dit zal bijna altijd de bekende Hoogmis zijn met orgelspel en zang van het Kerkkoor.

·         Op de 2e zondag van de maand (behalve in januari en augustus) zal het een mis zijn met zang van de Seasingers. Ofwel een gezinsdienst (4x per jaar), ofwel een vereenvoudigde versie van de gewone dienst (6x per jaar). Daarnaast blijft de gezinsdienst bestaan op de avond van Driekoningen (6 januari).

Zaterdag 19.00 uur

·         De zaterdag is de vooravond van de zondag. In de kerkelijke liturgie geldt de vooravond van zondagen en hoogfeesten als het begin van die zondag of dat hoogfeest (in het jodendom geldt dit zelfs elke dag). Daarom hoort de zaterdagavond bij de zondag.

·         We zullen op zaterdag niet meer de eucharistie vieren. We hebben dit enkele tientallen jaren gedaan, maar het kerkbezoek in de zaterdagavondmissen (zowel de gesproken missen als de missen met de Seasingers) is zodanig laag dat voortzetting niet langer verantwoord is. Dat dit niet langer verantwoord is, heeft te maken met de kwaliteit en de sfeer die niet te handhaven is bij zulke lage kerkgangers-aantallen, maar ook met een verantwoord omgaan met de inzet van alle (betaalde en vrijwillige) mensen de diensten voorbereiden en uitvoeren.

·         We willen proberen van de zaterdagavond een echte "vooravond van de zondag" maken, met een gebedsdienst die ons op de zondag voorbereidt.

·         Op de 1e en 3e (en 5e) zaterdag van de maand zal de lector het avondgebed houden dat tot nu toe op vrijdagavond werd gedaan.

·         Op de 2e zaterdag van de maand zal een sfeervol avondgebed worden gehouden rond de Christus-icoon, met veel kaarsjes, stilte, gebed en de internationaal en oecumenisch bekende gezangen uit het klooster in Taizé in Frankrijk. Dit is echt een gebedsdienst voor mensen die eens een andere stijl willen dan wat in de oud-katholieke kerk altijd gebruikelijk is, en die wat meer stilte zoeken.

·         Op de 4e zaterdag van de maand blijft het Mannenkoor de Vespers zingen, die besloten worden met het Lof van het heilig Sacrament waarin we Christus aanbidden in de gedaante van het gewijde brood (hostie die wordt getoond). De Vespers zijn ook een dienst met een eigen stijl en sfeer.

Woensdag en vrijdag

  • De gesproken Mis op woensdagochtend blijft voorlopig bestaan. Deze heeft een sfeer- en kwaliteits-verbetering ondergaan toen we vorig jaar zijn verhuisd naar het rechter zij-altaar. Alle betrokkenen ervaren deze dienst als een extra spirituele impuls, hoewel we onze ogen ook niet moeten sluiten voor het steeds geringere aantal deelnemers.
  • Op vrijdagavond zal geen dienst meer worden gehouden, omdat de avondgebeden zijn verplaatst naar de zaterdag (zie hierboven).

Elke verandering is even wennen. Dat zal voor deze verandering ook gelden. Toch denken uw pastoors, lectoren en kerkbestuur dat deze verandering de kwaliteit van ons totale liturgische programma zal verbeteren."

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum