Aan het volk van God bij Ste. Agnes...

Kerk worden

Welke weg te gaan?

Jezus staat aan het begin van zijn verhaal met zijn volk. Hij heeft net de doop ondergaan. De doop door het water, de doop door de profeet Johannes. En toen hij door dat water ging was het weer even of het volk door de rode zee ging. Door de doop, door het water werd Jezus een met zijn volk, op de vlucht voor de Farao's van deze wereld, een met zijn volk, het door God gered-de en geleide volk. Een volk dat geen gemakkelijke weg gaat. Uit de slavernij weg trekken, uit de verslaving je losrukken, dat kost je de grootste moeite. Om vrij te leven moet je de vleespotten achter je laten – waar je goed te eten had – en solidair leven, veertig jaren lang in de woestenij – misschien wel mét honger. Door de doop verbindt Jezus zich met de profeet Johannes aan die tocht. En daarom is hij nu in de woestijn. 


Veertig dagen en veertig nachten, net als het volk. En net als zijn volk komt Jezus voor de vraag te staan welke weg hij zal gaan of met andere woorden: welke honger drijft Hem. Zal hij de weg gaan van zijn eigen plannen, de weg gaan van het eigen inzicht, de weg van de berekening of zal hij de weg gaan helemaal als kind van God. Als een kind dat zijn ouders vertrouwt, als een kind dat de hand van zijn moeder vasthoudt, als een kind dat op de schoot van zijn vader kruipt. Een kind vol vertrouwen, een jongere vol geloof, hoop en liefde, een volwassene die weet dat uiteindelijk de Barm-hartige God ons niet in de steek laat, uiteindelijk onze honger zal stillen, ook al zit alles tegen.  
                                              

Pastoor Rudolf Scheltinga.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum