Trefwoorden

TREFWOORDEN

Katholiek: de Oud-Katholieke Kerk is een katholieke geloofsgemeenschap. Wij delen in het geloof van alle mensen, alle tijden en alle plaatsen. Onze wortels gaan terug naar de eerste eeuwen van het christendom, toen de Kerk nog ongedeeld was.

Liturgie: in de Oud-Katholieke Kerk neemt het samen vieren van de liturgie een belangrijke plaats in. Zo maken wij Gods aanwezigheid onder ons zichtbaar en tastbaar. In het luisteren naar de Schrift en het delen van brood en wijn krijgen wij voeding voor ons geloof.

Veelkleurig: de Oud-Katholieke Kerk wil midden in de wereld van vandaag en morgen staan. Wij hechten veel waarde aan ieders persoonlijke vrijheid, ook in de vormgeving van haar of zijn eigen geloof en leven. Daarom is diversiteit voor onze kerk vanzelfsprekend.

Eigenwijs: de Oud-Katholieke Kerk is in Nederland ontstaan uit een botsing met het centrale gezag van de Rooms-Katholieke Kerk in Rome. Dat eigenwijze zit nog steeds diep in ons dna. Wij hechten veel waarde aan de lokale geloofsgemeenschap in verbondenheid met de landelijke kerkorganisatie.

Gastvrij: veel nieuwkomers ervaren in de Oud-Katholieke Kerk een warme en gastvrije plek om hun geloof te beleven, ongeacht iemands eigen (kerkelijke) achtergrond. Oud-Katholieken hebben ook altijd een belangrijke rol gespeeld binnen de oecumenische beweging.  

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum