Trefwoorden

TREFWOORDEN

Katholiek: de Oud-Katholieke Kerk is een katholieke geloofsgemeenschap. Wij delen in het geloof van alle mensen, alle tijden en alle plaatsen. Onze wortels gaan terug naar de eerste eeuwen van het christendom, toen de Kerk nog ongedeeld was.

Liturgie: in de Oud-Katholieke Kerk neemt het samen vieren van de liturgie een belangrijke plaats in. Zo maken wij Gods aanwezigheid onder ons zichtbaar en tastbaar. In het luisteren naar de Schrift en het delen van brood en wijn krijgen wij voeding voor ons geloof.

Veelkleurig: de Oud-Katholieke Kerk wil midden in de wereld van vandaag en morgen staan. Wij hechten veel waarde aan ieders persoonlijke vrijheid, ook in de vormgeving van haar of zijn eigen geloof en leven. Daarom is diversiteit voor onze kerk vanzelfsprekend.

Eigenwijs: de Oud-Katholieke Kerk is in Nederland ontstaan uit een botsing met het centrale gezag van de Rooms-Katholieke Kerk in Rome. Dat eigenwijze zit nog steeds diep in ons dna. Wij hechten veel waarde aan de lokale geloofsgemeenschap in verbondenheid met de landelijke kerkorganisatie.

Gastvrij: veel nieuwkomers ervaren in de Oud-Katholieke Kerk een warme en gastvrije plek om hun geloof te beleven, ongeacht iemands eigen (kerkelijke) achtergrond. Oud-Katholieken hebben ook altijd een belangrijke rol gespeeld binnen de oecumenische beweging.  

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum