Pastoor Rudolf Scheltinga: functie elders

gaat van Egmond naar AmersfoortEr komen wijzigingen in de pastorale bezetting van parochies in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die worden ingegeven door de Utrechtse bisschopsverkiezing. Ze maken bovendien deel uit van een omvattend plan voor de pastorale bezetting van de parochies en staties van onze kerk voor de komende jaren. Door de bisschopsverkiezing ontstond een vacature in het pastoraat van Utrecht.

Pastoor Louis Runhaar (Amersfoort) wordt pastoor van Utrecht
Pastoor Rudolf Scheltinga (Egmond aan Zee) wordt pastoor van Amersfoort
Pastoor Joke Kolkman (Arnhem/Utrecht) wordt pastoor van Egmond aan Zee

De wisselingen zullen voor de zomer van 2021 plaatsvinden. Verschillende pastorieën moeten in meerdere of mindere mate worden opgeknapt. Dat zal de nodige inspanning vergen, waarbij uw initiatieven en medewerking zeker nodig zullen zijn. Daarnaast rekenen we op uw medewerking om vervolgens de verhuizingen zo soepel mogelijk te laten verlopen en op elkaar te laten aansluiten, zodat de continuïteit in het pastoraat ter plaatse zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

We hopen dat het zicht op deze voorgenomen wisselingen ons wat extra moed geeft om de beperkingen die de huidige crisis ons oplegt te doorstaan. We bidden dat het mag bijdragen aan de continuïteit van de pastorale zorg en de verdere opbouw van de kerk.

Het kerkbestuur.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum