Update COVID-19 maatregelen OKKN

Woensdag 18 november 2020

De Rijksoverheid heeft gisteravond in een persconferentie opnieuw informatie gegeven over aanpassing van de maatregelen in de COVID-19 aanpak. Zoals twee weken geleden aangekondigd vervallen per morgen, 19 november, de extra maatregelen die golden tot en met vandaag, 18 november.

De voor ons belangrijkste wijzigingen betreffen de aanpassing van groeps- en gezelschapsgrootte. In binnenruimtes waar mensen zitten gaat de maximum groepsgrootte van 2 personen uit verschillende huishoudens naar maximaal 30 personen. De maximum gezelschapsgrootte zowel binnen als buiten gaat naar 4 personen uit verschillende huishoudens.

Voor de OKKN betekent dit:

  • Het maximum aantal kerkgangers tijdens een viering blijft 30 personen exclusief personeel.
  • Voor overige bijeenkomsten geldt een maximum van 4 personen.
  • In de thuissituatie - huiskringen – houdt u rekening met het ontvangen van maximaal 1 groep van 3 gasten per dag.

Verder:

  • Voor uitvaarten wijzigt de groepsgrootte naar maximaal 100 personen.
  • De richtlijnen omtrent zang zijn ongewijzigd. Koor- en samenzang kan helaas nog niet worden toegestaan. De inzet van maximaal 2 cantors die in de zangrichting een afstand van 5 meter tot kerkgangers bewaren wel.
    De overheid biedt op haar website een grondwettelijke ruimte voor zang in de kerken, die wij, evenals andere kerken, uit verantwoordelijkheid voor de zorg en in solidariteit met amateurkoren en andere geledingen van de samenleving vooralsnog niet nemen.

Er is regelmatig overleg tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van de lidkerken van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). We verwachten hieruit eind deze week nadere informatie. Een herziene versie van het OKKN protocol wordt daarna gepubliceerd.

Bisschoppelijk Bureau OKKN
woensdag18 november 2020

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum