OKKN Protocol Kerk-zijn in de anderhalve- metersamenleving 9.0

Geen koorzang tijdens de vieringen

Het zal u allen niet zijn ontgaan dat de Rijksoverheid gisteren opnieuw extra maatregelen in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus afgekondigde. De maatregelen, die vooralsnog de komende twee weken, dus tot en met 18 november van kracht zijn, hebben geen ingrijpende gevolgen voor de afspraken die we binnen de OKKN al hebben gemaakt. Toch zijn er een aantal zaken die, net als in de rest van de samenleving, tenminste deze twee weken wijzigen. Hierbij zetten we ze kort voor u op een rij. Het aangepaste protocol (versie 9) is als bijlage met dit bericht geplaatst. LINK

  • De maximum groepsgrootte is zowel in binnenruimtes als in de buitenruimte verlaagd naar 2 personen uit verschillende huishoudens.
  • Kerkelijke vieringen zijn hiervan uitgesloten. De groepsgrootte tijdens vieringen is door de OKKN – in lijn met de vrijwillige afspraken gemaakt tussen overheid en kerken – vastgesteld op maximaal 30 personen exclusief personeel. Dit geldt ook voor huwelijksvieringen en uitvaarten.
  • Voor alle overige bijeenkomsten geldt de door de overheid vastgestelde maximale groepsgrootte van 2 personen uit verschillende huishoudens.  De uitzondering die het houden van gemeentevergaderingen de afgelopen weken mogelijk maakte komt te vervallen. Het betekent dat bijeenkomsten deze weken plaats moeten vinden via een videoplatform of twee weken dienen te worden uitgesteld.
  • Naast de extra maatregelen bracht het OMT gisteravond een herziend advies uit over koorzang. Dit luidt: ‘Omdat een verhoogd transmissierisico door zingen niet kan worden uitgesloten, adviseert het OMT dat zingen in groepsverband in elke context wordt afgeraden.’ In lijn hiermee is besloten dat binnen de OKKN koorzang vanaf 4 november en tot nader order niet is toegestaan. Wel kunnen tijdens vieringen maximaal 2 cantors worden ingezet mits zij in de zangrichting een afstand van 5 meter tot kerkgangers kunnen houden. Als gevolg van dit advies zijn koorrepetities en verhuur aan koren vooralsnog niet toegestaan. 

We kunnen ons voorstellen dat u dit bericht met weinig enthousiasme ontvangt. We hopen van harte dat de aangescherpte maatregelen zullen bijdragen tot verlichting van de druk op de zorg, zodat ze inderdaad, zoals aangekondigd, maar twee weken van kracht hoeven te zijn. De extra beperkingen in de rest van ons leven zullen voor velen van ons ingrijpender zijn. In toenemende mate is het voor velen ook lastig de zin van sommige maatregelen te zien. Laten we daarom waar mogelijk de band met elkaar vasthouden, elkaar telefonisch en online opzoeken en lichtpunten ontdekken voor de ander, in de wetenschap dat we toeleven naar het feest van het licht dat schijnt in de duisternis - 'en de duisternis heeft het licht niet in haar macht gekregen' (Johannes 1). 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum