Parochiebrief Lucas

18 oktober 2020

Beste Parochianen,

Lucas, 18 oktober 2020
De kerkdiensten zijn sinds begin juni weer van start gegaan met 30
personen; sinds begin juli met maximaal 70 personen en sinds afgelopen
zondag weer met 30 personen. Dát is een maximaal aantal, zonder
‘personeel’. Daarbij kunt u denken aan de lector, de koorzanger(s), een
organist, koster(s), deurwachter(s) en pastoor. Vergeet ik iemand? O ja, ook
de vieringen op woensdagochtend 9.00 uur zijn weer van start gegaan.
Ook daar bent u van harte welkom.
De beperking nú is dat er maximaal 30 mensen in de viering aanwezig
mogen zijn. We werken met aanmeldingen op de eerste plaats via de
website www.okknegmond.nl Daarnaast kunnen zij die zich niet via de
betreffende website kunnen aanmelden – omdat zij niet beschikken over
een computer en dit niet via iemand kunnen regelen die wél een computer
heeft – , een telefonische aanmelding doen via de pastoor.
Mocht het aantal aanmeldingen voor de komende zondagen het aantal van
30 vérre te boven gaan (als u zich aanmeld, maar er is geen plaats meer,
dan krijgt u bericht dat u ‘op de wachtlijst’ staat) dan gaan we ook (weer)
op zaterdagavond om 19.00 uur Eucharistie vieren.

Kerkdienst via de Lokale Omroep RTV80
Zondag 18 oktober zendt onze lokale omroep RTV80 de Kerkdienst uit
vanuit de Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee. Aanvang van de viering
is 10.00 uur. Aanmelding van te voren is verplicht; aanmelden kan nú niet
meer, omdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt. In deze viering
vieren we oecumenisch de oogstdankdag. Het boekje voor deze viering is
ook al bijlage bij deze mail gevoegd.

Financiën van de parochie en www.okknegmond.nl
Graag breng ik dit weer onder uw aandacht. Net zoals élke zondag aan alle
kerkgangers twee keer een bijdrage in de collecte gevraagd wordt. Eén bij
het klaarmaken van de gaven voor de viering van de Eucharistie én één bij
de uitgang van het kerkgebouw.

Omdat dát nu allemaal niet kan – vanwege de coronamaatregelen – kunt u,
we berichtten u daar ook al eerder over – wel uw bijdrage overmaken
wanneer u zich aanmeld voor een kerkdienst. Ook wanneer u zich niet
aanmeld voor een kerkdienst maar wél een financiele bijdrage aan uw
parochie wilt geven (deze is geheel afstrekbaar bij de opgave
inkomstenbelasting) kunt u dit ook doen via www.okknegmond.nl.

Als u daar naar toegaat dan ziet u meteen een pagina waar u kunt invullen
welk bedrag u naar uw parochie wilt overmaken.
Dank aan allen die ook in de afgelopen weken (weer) een bijdrage
overmaakten, via deze website, maar ook via rechtstreekse overschrijvingen
via de bank; éénmalig of periodiek!

Hulp
Schroomt u ook in deze tweede golf niet om wanneer u hulp nodig hebt,
ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. Gewone
hulpverlening gaat gewoon door. De huisartsen en ook de thuiszorg staan
u graag te woord aan de telefoon en bekijken dan de hulp verder vorm
gegeven kan worden.

Verbondenheid in gebed
Als kerkgemeenschap komen we dus voorlopig met een beperkt aantal
mensen bij elkaar in de kerk. Maar we kunnen ook met elkaar verbonden
zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van
komende zondag. Een aantal van ons gaf ook gebedsintenties door aan mij
én ook verzoek om kaarsjes te branden in de kerk. Dank daarvoor, het is
bijzonder om te kunnen doen.

Website
Op de website van onze parochie www.egmond.okkn.nl kunt u ook de
laatste (nieuws) berichten vinden. Ook de vernieuwde website van onze
kerk, www.oudkatholiek.nl, is het bezoeken waard. U vindt hier tevens een
videoboodschap van onze bisschoppen, ter bemoediging!

Thema-avond
De geplande thema-avond van dinsdag 20 oktober gaat niet door.
Vanwege de corona-maatregelen kunnen we maar met maximaal 4
personen bijeenkomen. De avond zou verzorgd worden door dr. Mattijs
Ploeger aan de hand van zijn boek “Geloof dat probeert te begrijpen”. Dít
boek is wel via uw pastoor verkrijgbaar: een berichtje naar de pastorie en ’t
boek wordt thuisbezorgd of u kunt ’t aan de pastorie komen afhalen.
Aanschafprijs is 20,00 (en geen 24,50).

Gemeentevergadering
De geplande gemeentevergadering op donderdag 22 oktober gaat ook
niet door. Omdat we met niet meer dan 30 personen bij elkaar mogen
komen, kunnen we niet – zoals we gewend zijn – een gemeentevergadering
houden waarin de laatste keren toch tussen de 50 en 70 (soms 100 – weet
u nog?) personen aanwezig zijn.

Ook kunnen we u nog niet de contouren schetsen van de plannen in
ontwikkeling omtrent de pastorie en ’t Verenigingsgebouw Egmond. Deze
planontwikkeling vraagt veel meer tijd dan we hebben ingeschat. Wat dat
betreft hebben we de plank mis geslagen. Dat is niet erg, want wát er
gepresenteerd wordt, moet wel reëel zijn. Als kerkbestuur zijn we in
overleg met onze bisschop – zoals in het hele traject – op welke wijze we
nú als parochie in de vorm van een (aangepaste) gemeentevergadering
bijeen kunnen komen. Het kerkbestuur vraagt dus in deze om geduld.

’t Scheepje
U hebt ’t waarschijnlijk ook gemist, ons parochieblad. Momenteel wordt er
hard gewerkt om weer een nummer van ons parochieblad ’t Scheepje te
doen verschijnen. U weet dat – zoals ook is genoemd op de
gemeentevergadering van eind vorig jaar – het Scheepje digitaal verschijnt
en alleen voor hen die daar om gevraagd hebben een papieren editie
beschikbaar is. De papieren editie zal ook (weer) beschikbaar zijn in de
kerk.

Lief en leed
We leven als parochie met elkaar mee bij lief en bij leed. Bijzonder leven
we mee met hen die in deze periode door ziekte werden getroffen en met
de overledenen uit ons midden én alle nabestaanden die verder leven met
een lege plaats. Afscheid nemen van een dierbare in deze bijzondere
omstandigheden vraagt heel veel van een ieder. We geven elkaar daartoe
de ruimte in alle beperkingen.

Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen, goede moed!
Schroom niet om contact met mij te zoeken als u daar behoefte aan heeft.

Met hartelijke groet,
Rudolf Scheltinga, pastoor.
072 - 506 1206 & 06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl & pastoor.egmond@gmail.com

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum