Aantal kerkgangers per kerkdienst (opnieuw) beperkt

Update 10 oktober 2020

CIO (Interkerkelijk Contact inzake de Overheidszaken) berichtte het volgende:
Na de aanvullende maatregelen van het kabinet afgelopen week hebben de religieuze organisaties intern en onderling overleg gevoerd over de wijze waarop de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en toepassing van de nieuwe maatregelen in de nieuwe tweede golf in balans gebracht kunnen worden met elkaar.
LINK

Reacie van het collegiaal bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland:

Vrijdag 9 oktober heeft overleg plaatsgevonden tussen minister Grapperhaus en vertegenwoordigers van de lidkerken van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Bij dit overleg was naast vaste afgevaardigde van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland in het CIO, Jan Hallebeek, ook aartsbisschop Bernd Wallet aanwezig. Veel kerken, waaronder de onze, hebben hun zorgen geuit over de sociale implicaties van de maatregelen en bezwaren geuit tegen de willekeur waardoor de coronamaatregelen zich momenteel kenmerken. Willekeur in bezoekers van kerken, die soms op maandag tot en met zaterdag toegankelijk zijn voor 250 bezoekers in verband met het museale karakter, maar op zondag slechts toegankelijk zijn voor 30 wanneer de eredienst wordt gevierd. Maar ook willekeur breder in de maatschappij, waarom mogen er geen supporters langs de lijn staan, maar wel 600 mensen bij voorstellingen in de Brabanthallen aanwezig zijn? 


Dit laat echter onverlet de ernst van de oplopende besmettingen en als gevolg daarvan de sterk toenemende druk op de zorg. Het CIO heeft de kerken vanmiddag gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving. De OKKN meent, ondanks onze bezwaren, aan deze oproep gehoor te moeten geven. Dit betekent dat per aankomende zondag de maximale groepsgrootte binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland teruggebracht wordt naar 30 personen. Wij verzoeken u deze maatregel, indien dit praktisch gezien nog mogelijk is, komende zondag in uw parochie door te voeren en anders per volgende week zondag in te laten gaan.

De verwachting is dat er dinsdag 13 oktober opnieuw een persconferentie zal plaatsvinden. Het gesprek tussen CIO en minister Grapperhaus wordt woensdag 14 oktober voortgezet. In afwachting van de resultaten daarvan blijft binnen de OKKN protocol versie 7 van kracht met als enige uitzondering daarop de maximering van de groepsgrootte tot 30 personen. Wij komen als crisisteam woensdagavond weer (online) bij elkaar en zullen u zo nodig daarna verder informeren.

LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum