Pastor worden! Al eens over nagedacht?

Online seminar voor geinteresseerden

Al eens gedacht aan pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk?

De Coronacrisis onderstreept hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. Pastoraat is hiervan een belangrijke vorm. Denk je er weleens over na of daar misschien je toekomst ligt? Een goed verkennend gesprek is lastig op 1,5 meter afstand. Daarom biedt de Oud-Katholieke Kerk een online seminar aan. Voor iedereen die zich voor zichzelf wel iets kan voorstellen bij inzet voor deze kerk als pastoraal werker, diaken of priester. Om met anderen die hier ook over nadenken in gesprek te komen, samen met een bisschop, de rector van de opleiding, enkele pastores en een student. Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Rieneke Brand (rieneke.brand@okkn.nl). Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en oproep, of ben je op het moment ervan verhinderd: via hetzelfde emailadres komen we graag met je in contact.


Datum en tijd: 17 juni, 20.00 – 21.30.

Gesprekspartners vanuit de Oud-Katholieke Kerk: bisschop Dick Schoon, rector Mattijs Ploeger, pastores Marieke Ridder en Louis Runhaar, en student Maartje Groeneweg.

Voor wie zich al wil inlezen: gegevens over de ambtsopleiding zijn te vinden op de onderwijspagina van het Oud-Katholiek Seminarie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 mei 2020

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum