Gebruiksplan kerkdienstenPlaatselijk gebruiksplan

In onze parochie zijn de richtlijnen uit het OKKN protocol verwerkt het nu volgende gebruiksplan:

Eucharistievieringen met maximaal 30 personen - teruggebracht aantal miv 11 oktober 2020
Vanaf zondag 7 juni komen we weer in onze kerk samenkomen - met maximaal 30 personen (exclusief 'personeel') om de eucharistie te vieren. Nog niet zo uitgebreid als we gewend zijn. Het is allemaal met veel regels omgeven. Met ingang van zondag 5 juli is het mogelijk om met méér dan 30 mensen samen te komen. Het kerkgebouw biedt vanaf zondag 5 juli plaats aan maximaal 70 personen (exclusief 'personeel'). Koorzang en/of samenzang (zoals we dat gewend waren) is nog steeds niet aan de orde. We willen u graag uitleggen hoe dit alles in zijn werk gaat. Mocht u daarna nog met vragen blijven zitten: neem dan contact op met de pastoor. 

Wie mag komen?
In principe iedereen! Aan mensen die horen tot een risicogroep zoals omschreven door het RIVM die raden we wel aan hier goed over na te denken.

Voor iedereen geldt: wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. Wanneer u er voor kiest zich voor een kerkdienst aan te melden dan is dit nadrukkelijk voor uw eigen verantwoordelijkheid. U dient hierbij niet alleen rekening te houden met de eigen gezondheid, maar ook met de mogelijke belasting op anderen (bijv. het zorgsysteem) indien u onverhoopt toch ziek wordt/blijkt te zijn. U dient er bovendien rekening mee te houden dat er in de kerk, in verband met de 1,5 meter regel, geen beroep gedaan kan worden op hulp van anderen, bijvoorbeeld wanneer u slecht ter been bent.

U kunt er ook voor kiezen de diensten te volgen die via internet en smart-tv worden uitgezonden. Op 7 juni, 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus en 23 augustus worden er door de landelijke kerk ook online eucharistievieringen uitgezonden.

Wie mag niet komen?
- iemand die een corona-infectie heeft of een huisgenoot met een corona-infectie
- iemand die verkouden is (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest en benauwdheid, verhoging (tot 38 graden) of koorts. Of mensen met een huisgenoot die dergelijke klachten heeft.

Reserveren is verplicht!
- U bent verplicht voor de dienst die u wilt bezoeken te reserveren.

Hoe gaat het reserveren in zijn werk?
- U gaat naar de website www.okknegmond.nl en vult alle gevraagde gegevens in waarmee u zich aanmeldt voor een bepaalde kerkdienst. U hebt op deze website ook de mogelijkheid om meteen uw collecte-bijdrage te doen. (weet wel: op deze wijze is uw collect ook aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting). Deze bijdrage in de collecte is hard nodig, vanwege alle, grotendeels (gewoon) doorlopende kosten voor de parochie.

Moet dat nou - meteen om geld vragen?
En als u 't vervelend over vindt komen, dat er bij de aanmelding meteen gevraagd wordt om een bijdrage in de collecte ..... beseft u dan, dat u met uw biddend en vierende samenkomen bijdraagt aan uw parochie, maar dat u dat ook doet middels uw financiele bijdrage. Het zijn uw gaven in de Eucharistieviering welke worden opgedragen. En heel praktisch: door digitaal uw bijdrage voor de collecte over te maken, draagt u ook bij in het verminderen van de kansen om 't corona-virus over te dragen. 

En als er meer mensen zich aanmelden dan 30 of 70?
Als het maximale aantal van 30 of 70 aanmeldingen voor een betreffende viering bereikt is, is dat zichtbaar bij uw aanmelding. U komt dan op de reservelijst. De lijst van 30 of 70 personen die zich opgegeven hebben voor een betreffende viering is op papier aanwezig in de kerk. Bij aanmelding stemt u ermee in dat uw gegevens 4 weken worden bewaard ten behoeve van een eventueel GGD-contactonderzoek. Deze 30 of 70 personen is exclusief pastoor, lector, cantor,
lezer (?) organist, koster, deurwachter(s), hygiënist en (eventuele) misdienaar(s).

Hoe gaat het in de kerk?
- Bij de kerk gekomen houdt u minimaal 1.5 meter afstand van anderen die daar mogelijk staan.
- In verband met de afstand tot elkaar kan er geen hulp geboden worden aan mensen die slecht ter been zijn.
- Er zullen steeds twee deurwachten zijn die u één voor één naar binnen laten. We geven elkaar geen hand. De oostelijke buiten- én binnendeuren van de kerk staan – gewoonlijk – open. U raakt de deurkrukken niet aan. Huisgenoten gaan samen naar binnen en zullen zoveel mogelijk ook bij elkaar zitten.
- Bij binnenkomst wordt er gevraagd of u zich hebt aangemeld voor de kerkdienst en geïnformeerd naar uw gezondheid – alleen corona-gerelateerd – én u gevraagd uw handen te ontsmetten bij de aanwezige hygiënezuil.
- Er is geen kapstok beschikbaar. U kunt uw jas wel over uw stoel hangen.
- De deurwachter noteert op de aanmeldlijst dat u gekomen bent en wijst u uw plaats. Er is geen discussie over en wisseling van zitplaats(en) mogelijk. U volgt de routing in de kerk naar uw zitplaats. Oneven nummers via het linker zijpad, even nummers via het rechter zijpad. Via het middenpad is geen looproute. Alle zitplaatsen bevinden zich in het middenschip van de kerk.
- U kunt in de kerk niet zelf een kaarsje aansteken. De tafel met de waxinelichten staat wel op de gewone plaats. Als u een lichtje wilt aansteken maakt u het kenbaar aan de tweede deurwachter. Zij zorgt dat de gevraagde kaarsjes voor u worden aangestoken. Dit geldt zowel vóór als ná de viering.
- U heeft geen lectionarium, kerkboek of gezangboek nodig. Op uw stoel ligt het boekje van de zondag al voor u klaar. Na afloop mag u dit boekje mee naar huis nemen.
- De kerk zal zoveel mogelijk van voor naar achter worden gevuld.
- De aanwijzingen van beide deurwachten moeten steeds worden opgevolgd. Als u om wat voor reden ook ergens heen wilt lopen (toilet bijvoorbeeld) vraagt u hun aandacht en dan zullen zij dit begeleiden, zodat u daarvoor de ruimte krijgt.
- Aan het eind van de dienst verlaat ieder de kerk op aanwijzing van de deurwachten, die de kerk van achter naar voren leeg zullen laten stromen via de oostelijke uitgang.
- Er is geen koffie/thee-drinken na afloop in ’t Verenigingsgebouw Egmond.
- U kunt ervan uitgaan dat de kerk vóór en na de dienst schoongemaakt en goed geventileerd zal worden.

Hoe gaat het in de dienst?
- De eucharistieviering is gesproken. Zingen is, met het oog op verspreiding van het virus te risicovol. Zingen is daarom tijdens de viering is niet toegestaan: geen samenzang en geen koorzang. (behalve – indien van toepassing –zang door de priester en/of cantor)
- In de orde van dienst zijn de dikgedrukte woorden de woorden die allen kunnen uitspreken.
- De vredegroet brengt u zonder uw plaats te verlaten, door middel van een vriendelijk gebaar. We geven elkaar geen hand.
- De priester ontsmet voor het eucharistisch gebed (nogmaals) de handen.
- De aanwezigen kunnen de communie ontvangen. Men kan er ook voor kiezen dit niet te doen.
- De deurwachten begeleiden het ter communie-gaan. Volgt u hun aanwijzingen. De looproute is via het rechterzijpad naar voren lopen; voor het rechter zij-altaar wordt de H. Communie uitgereikt. U raakt de daar klaarstaande tafel niet aan; op deze tafel staat een scherm met een opening. U houdt uw geopende linkerhand vóór deze opening, opdat de priester – vanachter de andere zijde van ’t scherm – de Hostie in uw geopende hand kan leggen.
- De priester raakt hiertoe de hand van de communicant niet aan.
- De communie op de tong ontvangen is niet toegestaan.
- De communie is onder één gedaante (H. Brood) (met uitzondering van de priester)
- Wie de zegen wil ontvangen maakt dat kenbaar op gebruikelijke wijze (armen gevouwen voor de borst) en ontvangt de zegen op afstand.
- Er zal in de dienst wel muziek te horen zijn (orgel, piano of anderszins).

Wat wordt er verder van u gevraagd?
- Vóór en na het bezoek aan de kerk thuis het toilet te gebruiken én uw handen goed te wassen.
- Afstand van elkaar houden, minimaal 1.5 meter, ook voor en na de dienst.
- Het toilet is niet beschikbaar. Als u er toch naar toe moet, volg de aanwijzingen van de deurwachten. Wij vragen u na afloop van het toiletgebruik het kraantje en het toilet zelf even af te nemen met een hygiënisch wegwerpdoekje (beschikbaar in de toiletruimte) dat daarna ter plekke in de afvalbak kan. Uiteraard wast u na gebruikt van het toilet uw handen en droogt deze af met een papieren handdoekje – beschikbaar in de toiletruimte – welke u na afloop in de afvalbak in de toiletruimte deponeert.
- De collecte zal tijdens de dienst niet plaatsvinden. We hopen echter wel dat u de parochie ook financieel wilt blijven steunen. Het kan ook via de website www.okknegmond.nl. Dit is ook de website welke u gebruikt om u aan te melden voor een kerkdienst. Deze mogelijkheid voor digitale collecte hebt u ook al gezien bij uw aanmelding. Er staat echter ook een collecteschaal bij de uitgang van de kerk.
- U wordt verzocht na ook afloop van viering de anderhalve meterregel in acht te nemen.

We doen het samen
Het is natuurlijk heel vreemd: Kerk zijn met dit soort regels! Het samenkomen in het huis van God is grote waarde en daarom al deze moeite waard. We kunnen samen bidden, elkaars aanwezigheid ervaren en gesterkt worden door Woord en Sacrament. De kerkdiensten kunnen alleen (blijven) plaatsvinden als we ons samen aan deze regels houden. We geven elkaar de ruimte en dragen zo zorg voor elkaars veiligheid.

De deurwachters zijn er om alles in goede banen te leiden en om u te helpen. Ze hebben de bevoegdheid zo nodig sturend in te grijpen, maar niemand zit erop te wachten strenge ordehandhavers van hen te maken. We hopen dat we elkaar helpen in deze rare situatie, door begrip voor elkaar te hebben, een beetje geduld en vriendelijkheid op te brengen en dit samen te dragen.

Voor verdere informatie: bekijk het protocol voor diensten in Corona-tijd (opgesteld door het bisschoppelijk bureau) en het gebruiksplan (verplicht opgesteld door het kerkbestuur en goedgekeurd door de bisschop) van ons kerkgebouw. Hierin staan ook foto’s en een plattegrond – met nummering van de zitplaatsen – van hoe de kerk er nu uitziet. Beide documenten zijn te vinden op de website van onze parochie en ook aanwezig op het prikbord achter in onze kerk.

In alle voorkomende gevallen waarin de protocollen of dit document niet voorzien beslissen de deurwachters. Over hun besluit is op zondag geen discussie mogelijk.

Heeft u naar aanleiding van het kerkbezoek en de viering, tips, suggesties of vragen?
Mail, app of bel dan met de pastoor of één van de andere leden van het kerkbestuur.  

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum