Sfeervolle diensten rond Kerstmis en Lichtmis

  

Ter voorbereiding op het feest van Kerstmis houden we altijd een moment van bezinning en zelfonderzoek ('Algemene Voorbereiding'). Dit jaar is dat op vrijdag 19 december om 19.00 uur in de vorm van een stille dienst. Dit op verzoek van een aantal koorleden, die hebben aangegeven dat ze zo'n boetedienst intensiever beleven wanneer ze niet hoeven te zingen. Bij deze voorbereidingsdienst hoeven we niet op een grote groep kerkgangers te rekenen. Maar ik hoop wel dat iedereen die zich serieus op het feest wil voorbereiden, aanwezig zal zijn. De dienst draait om het sacrament van de vergeving en verzoening (met handoplegging en vergevings-gebed voor iedereen afzonderlijk). En dat sacrament is en blijft een heel bijzondere gave van Christus aan ons: het sacrament van de nieuwe kans die ons gegund wordt.

Ook gaan we weer volop Kerstliederen zingen in de zangdienst van "Lessons & Carols". Dit jaar op "Derde Kerstdag", zaterdag 27 december om 19.00 uur. Het belooft weer een sfeervolle bijeenkomst te worden met veel koor- en samenzang. Alle drie de koren van onze parochie werken eraan mee: het kerkkoor, het mannenkoor en de Seasingers. Allen van harte welkom. Het is geen gewone dienst, er wordt niet gepreekt, vooral veel gezongen.

Het feest dat de Kersttijd afsluit is de Opdracht van de Heer in de Tempel op de 40e dag na zijn geboorte (2 februari). We vieren het dit jaar op zaterdag 7 februari (Gospel Lichtmis met de Seasingers) en op zondag 8 februari (Hoogmis met gedachtenissen van Sint Jan). In beide diensten vindt de kaarsenprocessie plaats die voor veel mensen een jaarlijks indrukwekkend hoogtepunt is. Het koffiedrinken wordt daarom verplaatst van 1 naar 8 februari.

Pastoor Mattijs Ploeger


De drie Egmondse koren: kerkkoor. Seasingers, Mannenkoor

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum