Online eucharistievieringen

 

Ook nu we tot onze vreugde vanaf 7 juni in beperkte mate weer voor vieringen kunnen samen komen, blijven we zoeken naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven. 

Als onderdeel daarvan zullen we regelmatig (twee-wekelijks) livestream vieringen blijven verzorgen vanuit de oud-katholieke parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort. Een van de bisschoppen gaat telkens voor, geassisteerd door een pastoor, organist en cantor. 

 De online vieringen zijn op de volgende data:

 • zondag 7 juni
 • zondag 14 juni
 • zondag 28 juni
 • zondag 12 juli
 • zondag 26 juli
 • zondag 9 augustus
 • zondag 23 augustus

Kerkradio

In de tussenliggende weken kunt u, wanneer u niet in de gelegenheid bent een viering in een parochie bij te wonen, via kerkradio de diensten in de parochies Utrecht, IJmuiden of Den Haag volgen. De vieringen kunnen rechtstreeks worden meegevierd op zondag om 10.00 uur. Daarnaast zijn de diensten op een later moment terug te luisteren.

Vieringen via YouTube Live

De online vieringen vanuit de oud-katholieke parochie in Amersfoort zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken.

Via onderstaande link (volgt) krijgt u toegang tot de livestream.

Als u op de link klikt verschijnt een zwart scherm met daarin de tekst 'Video niet beschikbaar' en daaronder 'Bekijk deze video op YouTube'. Door op die laatste onderstreepte tekst te klikken wordt u doorgestuurd naar YouTube Live waar u de livestream kunt volgen.  

U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: 'vieringen oud-katholieke kerk van nederland'), ook op uw digitale TV. Op YouTube kunt u zich abonneren op het kanaal 'Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland'. Zo kunt u de komende weken de vieringen daar eenvoudig terugvinden. 

Tips voor het meevieren van een online eucharistieviering

(link naar livestream opnemen) 

De viering van komende zondag 7 juni begint om 10.00 uur.

Het liturgieboekje voor deze viering kunt u in de loop van zaterdag hier downloaden. 

Als u hem niet kunt of wil printen, kunt u de download ook eenvoudig vanaf een tweede scherm (telefoon, ipad o.i.d.) bekijken; download u het in dat geval op het tweede apparaat. 


'Thuis-collecte'

Collecte voor uw eigen parochie of statie
De vieringen in de parochiekerken zijn hervat. Helaas zal niet iedereen hieraan iedere zondag deel kunnen nemen. In veel parochies zorgt de ingeperkte capaciteit van het kerkgebouw ervoor dat er niet voor iedereen een plek beschikbaar is. Daarnaast blijft de oproep aan degene die behoren tot een van de risicogroepen extra voorzichtig te zijn en mogelijk de vieringen vooralsnog niet bij te wonen. De oproep om uw parochie financieel te ondersteunen, in deze tijd van verminderde inkomsten door het wegvallen van bijvoorbeeld huurinkomsten en de gebruikelijke opbrengst van collectes, blijven we hier derhalve noemen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van uw parochie dat op de website of in de digitale nieuwsbrief terug te vinden is.

Landelijk collectedoel

De opbrengst van de landelijke collecte is bestemd voor een project van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat buitenland. Het betreft het Kapit-Bisig project van onze zusterkerk op de Filippijnen, de Iglesia Filipina Independiente (IFI). De afgelopen maanden zijn de inwoners van de Filippijnen niet alleen getroffen door een aardbeving en een vulkaanuitbarsting maar ook door de lockdown vanwege de pandemie en onlangs door een orkaan. De beperkte steun die door de Filippijnse overheid geboden wordt, bereikt helaas niet alle getroffen gebieden. De IFI doet haar uiterste best om juist in deze gebieden humanitaire hulp te verlenen aan kansarme gemeenschappen en gezinnen, door middel van het verstrekken van voedselpakketten, warme maaltijden, hygiënekits en medische benodigdheden. Ook wordt psychologische steun geboden en hulp bij het herbouwen van huizen en herstarten van bedrijven. Onze broeders en zusters van de IFI worden door hun bisschoppen aangemoedigd bij te dragen aan de wederopbouw van de kwetsbare gemeenschappen en de door rampen getroffen gebieden, als een zichtbaar teken van hun geloof. Het Kapit-Bisig-project biedt ons een prachtige gelegenheid om samen met onze zusterkerk te werken aan relaties, aan verbondenheid, aan bemoediging. Van geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en diaconaat ook over gaat! Het Collegiaal Bestuur vraagt daarom graag uw steun voor het werk van Sint Paulus.

U kunt voor een bijdrage aan het landelijk collectedoel gebruik maken van Tikkie via: 

https://tikkie.me/pay/OKKN/5i3ECrsV5qae7wPySbCeX7

of door onderstaande QR code te scannen.

Dit kan op verschillende manieren:

 1. met de camera van uw telefoon; u krijgt vervolgens de melding: 'tik hier om naar tikkie.me te gaan...'
 2. met de Tikkie app
 3. met een QR scanner op uw telefoon
 4. alleen wanneer u een ABN AMRO rekening heeft: via de internetbankieren app op uw telefoon (niet inloggen, maar naar de QR scanner in deze app gaan)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

 • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
  Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
 • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum