OKKN Protocol Kerk-zijn in de anderhalve- metersamenleving

 

Tot onze grote vreugde biedt de ingezette gefaseerde verruiming van de ‘corona’ maatregelen ook ruimte voor (gedeeltelijke) hervatting van het kerkelijk leven. Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus. Deze maatregelen zijn opgenomen in het OKKN Protocol Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving

Implicaties
De implicaties van de anderhalvemetersamenleving zijn voor ons als kerk niet gering. We zullen onze kerken moeten herinrichten om de vereiste afstand in acht te nemen. We zullen moeten bepalen hoeveel mensen er hoogstens aanwezig kunnen zijn en hoe we dan van tevoren selecteren wie er komen kan. We zullen vrijwilligers moeten aanwijzen om de orde te bewaken. Dit alles voelt als een pastoraal ongenadige opdracht en het is in tegenspraak met wie en wat we ten diepste als kerk zijn: een open gemeenschap die mensen liefdevol in Gods grenzeloze genade wil laten delen. Toch moeten we deze maatregelen nemen. We kunnen niet anders dan met besloten bijeenkomsten de veiligheid en gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk waarborgen. Alleen op die manier kunnen we elkaar weer ontmoeten om samen te vieren.

Plaatselijke gebruiksplannen 
Op plaatselijk niveau, in onze parochies en staties, worden de richtlijnen uit het OKKN protocol verwerkt in gebruiksplannen. Iedere parochie zal voor hervatting van de kerkdiensten over een gebruiksplan beschikken. Het gebruiksplan van de parochie is op de parochiewebsite terug te vinden. Het gebruiksplan omvat onder andere een plattegrond van het kerkgebouw waarin o.a. looproutes en een nieuwe indeling van beschikbare zitplaatsen is aangegeven. Daarnaast wordt de aanmeld- en toewijzingsprocedure van beschikbare plaatsen hierin gedetailleerd omschreven.  

Het OKKN ‘spoorboekje’
Let op: onderstaande tijdlijnen zijn onder voorbehoud van mogelijk nieuwe verscherping van maatregelen van overheidswege.
  • vanaf zondag 7 juni: hervatting van kerkelijke vieringen met een maximum van in totaal 30 personen (exclusief voorganger, koster etc. - nadere mededeling volgt na Pinksteren)
  • vanaf zondag 5 juli: mogelijke hervatting van kerkelijke vieringen met een maximum van in totaal 100 personen (inclusief voorganger, koster etc.)

Op alle bijeenkomsten zijn de in het OKKN protocol en de plaatselijke gebruiksplannen vastgelegde maatregelen, waaronder de 1,5 meter regel, van toepassing!

Omdat het, ook na hervatting van de vieringen in onze kerkgebouwen, niet voor iedereen iedere zondag mogelijk zal zijn de kerk te bezoeken, worden de online vieringen (gedeeltelijk) gecontinueerd. De actuele informatie hierover is op deze website terug te vinden. 

LINK

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

De volgende viering vervallen ten gevolge van de corona-crisis
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 geen OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 geen KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum