Parochiebrief IX Pinksteren

Beste Parochianen,

Pinksteren 2020 

Deze Paastijd, was zónder de gebruikelijke vieringen en ontmoetingen, maar mét inzet op andere wijze van aandacht en zorg van mensen naar elkaar. 

 
De kerk is inmiddels zo ingericht dat er het maximaal aantal toegestane zitplaatsen van 30 is gerealiseerd in het middenschip van de kerk. Elk kerkbestuur maakt aan de hand van protocol van de landelijke kerk, een protocol voor het eigen kerkgebouw en de eigen kerkdienst.

Dit protocol van ’t kerkbestuur werd naar het bisschoppelijk bureau gezonden. Vervolgens besprak het crisisteam ons protocol, gafcommentaar, zond dit commentaar weer naar het kerkbestuur én gaf uiteindelijk akkoord – met voorwaarde dat het commentaar voorafgaand aan de eerste viering verwerkt zal zijn. Daardoor kunnen wij u nu berichten dat ons kerkgebouw op zondag 7 juni weer open zal zijn. Mét beperkingen!

De beperking die we nú al weten is dat er maximaal 30 mensen in de viering aanwezig mogen zijn, dat is exclusief pastoor, lector, koster, organist, deurwachter. We gaan werken met aanmeldingen op de eerste plaats via de website. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt om déze website begin volgende week ‘in de lucht te hebben’, zodat aanmeldingen vanaf vrijdag 5 juni gedaan kunnen worden. Daarnaast kunnen zij die zich niet via de betreffende website kunnen aanmelden – omdat zij niet beschikken over een computer en dit niet via iemand kunnen regelen die wél een computer heeft – , een telefonische aanmelding doen via de pastoor. Wanneer aangemeld kan worden verschijnt hierover een bericht op de website www.egmond.okkn.nl. Daar plaatsen we ook de laatste versie van ’t protocol.

Liturgieboekjes en live-uitzending uit Amersfoort
Bij deze mail treft u tevens in het bijgevoegde bestand het liturgieboekje voor de viering van  Pinksteren. Via deze pagina van de landelijke website https://www.okkn.nl/?b=4268 vind u de link naar deze viering. Het boekje kunt u ook hier vinden:
https://www.okkn.nl/fman/11961.pdf


Kerkdienst via de Lokale Omroep RTV80
Zondag 31 mei zendt onze lokale omroep RTV80 de besloten Kerkdienst uit vanuit de Protestantse Kerk in Schoorl. Aanvang van de viering is 10.00 uur.
 

Financiën van de parochie en www.okknegmond.nl
Graag breng ik dit weer onder uw aandacht. Net zoals élke zondag aan alle kerkgangers twee keer een bijdrage in de collecte gevraagd wordt. Eén bij het klaarmaken van de gaven voor de viering van de Eucharistie én één bij de uitgang van het kerkgebouw. De penningmeester, Maarten Groen, heeft intussen nagedacht hoe hij (en wij met hem) de inkomsten van de parochie toch wat op peil kunnen houden. De collectes van de vieringen moet we nu missen. Daarom heeft hij onderzocht - op aandringen van de bisschoppen aan alle parochies - hoe wij digitaal zouden kunnen collecteren. Daartoe is een website ontworpen, www.okknegmond.nlen als u daar naar toegaat dan zie u meteen een pagina waar u kunt invullen welk bedrag u naar uw parochie wilt overmaken. Ik vraag u om eens te kijken op deze website en het kerkbestuur te laten weten wat u vindt van deze mogelijkheid van het overmaken van collectebijdragen én u bent natuurlijk ook uitgenodigd om daadwerkelijk een bijdrage over te maken.
Dank aan allen die ook in de afgelopen week (weer) een bijdrage overmaakten.

Hulp
Schroomt u niet om wanneer u hulp nodig hebt, ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. De hulp die zorgverleners bieden buiten het hele coronagebeuren om, blijkt flink gedaald te zijn én dat wordt als bijzonder zorgelijk ervaren. Gewone hulpverlening gaat - zo goed en zo kwaad mogelijk - gewoon door. De huisartsen en ook de thuiszorg staan u graag te woord aan de telefoon en bekijken dan de hulp verder vorm gegeven kan worden. Als pastoor ga ik de komende week weer een aantal parochianen opbellen. Mocht ik u (nog) niet gebeld hebben in de afgelopen periode, en u zou mij toch in de komende week willen spreken, schroom dan niet om zélf de telefoon ter hand te nemen en mij te bellen. 072 - 506 1206. Mocht u mij niet 'aan de lijn' krijgen, spreekt u dan vooral een boodschap in en dan bel ik u terug. U kunt natuurlijk ook via de email reageren. Dat kan ook in antwoord op deze mail welke ik u stuur.

Verbondenheid in gebed
Als kerkgemeenschap komen we dus tot en met Pinksteren niet bij elkaar in de kerk. Maar we mogen wel met elkaar verbonden zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van komende zondag. Een aantal van ons gaf ook gebedsintenties door aan mij én ook verzoek om kaarsjes te branden in de kerk. Dank daarvoor, het is bijzonder om te kunnen doen. 

Website
Op de website van onze parochie www.egmond.okkn.nl kunt u ook de laatste (nieuws) berichten telkens vinden en ook de link naar 't dagelijks getijdengebed via de pagina met als titel “Livestream getijdengebed in de coronacrisis” Facebook https://www.facebook.com/groups/2796820080412724/
én de link naar mijn You Tube kanaal waar de getijden tot ruim een week na datum terug te vinden zijn. https://www.youtube.com/channel/UCA5BZO_xrNoLXHEnxOIewCA

Einde Facebookgroep Getijdengebed
Op Pinksteren -de vijftigste Paasdag- wordt in kerken van de katholieke traditie de Paaskaars gedoofd. Pasen gaat over in Pinksteren: het vuur van de Geest wordt ontstoken in de harten van de gelovigen. Pastoor Rudolf Scheltinga zal bij de dagsluiting op Pinksteren (31 mei) de Paaskaars doven. Dit moment markeert tevens het einde aan de Facebookgroep ‘Livestream Getijdengebed in de coronacrisis’. De pastores zijn in de afgelopen weken van harte en met veel genoegen voorgegaan in de dagelijkse gebeden, maar zien ook uit naar een adempauze. Twee van hen beraden zich op een mogelijk vervolg van het online getijdengebed, wellicht in een wat andere vorm, wanneer beperkte fysieke deelname van anderen weer mogelijk gaat worden. Hierover zullen we u nader berichten. We danken u nu alvast heel hartelijk voor het meedragen van de gebeden, voor uw betrokken reacties en voor de soms hartverwarmende verhalen die u op diverse manieren met ons hebt gedeeld.


Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen, goede moed en de vreugde van Pasen, in onze opgang naar Pinksteren.

Met hartelijke groet,                    
Rudolf Scheltinga, pastoor.

072 - 506 1206   &   06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl pastoor.egmond@gmail.com 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum