Einde Facebookgroep Getijdengebed

Einde Facebookgroep Getijdengebed
Op Pinksteren -de vijftigste Paasdag- wordt in kerken van de katholieke traditie de Paaskaars gedoofd. Pasen gaat over in Pinksteren: het vuur van de Geest wordt ontstoken in de harten van de gelovigen. Pastoor Rudolf Scheltinga zal bij de dagsluiting op Pinksteren (31 mei) de Paaskaars doven. Dit moment markeert tevens het einde aan de Facebookgroep ‘Livestream Getijdengebed in de coronacrisis’. De pastores zijn in de afgelopen weken van harte en met veel genoegen voorgegaan in de dagelijkse gebeden, maar zien ook uit naar een adempauze. Twee van hen beraden zich op een mogelijk vervolg van het online getijdengebed, wellicht in een wat andere vorm, wanneer beperkte fysieke deelname van anderen weer mogelijk gaat worden. Hierover zullen we u nader berichten. We danken u nu alvast heel hartelijk voor het meedragen van de gebeden, voor uw betrokken reacties en voor de soms hartverwarmende verhalen die u op diverse manieren met ons hebt gedeeld.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga
Telefoon 072 - 506 1206   |   Mobiel 06 - 55 768 444 
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

De volgende viering vervallen ten gevolge van de corona-crisis
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2020 geen OPEN KERK van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2020 geen KERKOPENSTELLING in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag geen ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Geen Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2020 op woensdag 17 juni. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum