Einde Facebookgroep Getijdengebed

Einde Facebookgroep Getijdengebed
Op Pinksteren -de vijftigste Paasdag- wordt in kerken van de katholieke traditie de Paaskaars gedoofd. Pasen gaat over in Pinksteren: het vuur van de Geest wordt ontstoken in de harten van de gelovigen. Pastoor Rudolf Scheltinga zal bij de dagsluiting op Pinksteren (31 mei) de Paaskaars doven. Dit moment markeert tevens het einde aan de Facebookgroep ‘Livestream Getijdengebed in de coronacrisis’. De pastores zijn in de afgelopen weken van harte en met veel genoegen voorgegaan in de dagelijkse gebeden, maar zien ook uit naar een adempauze. Twee van hen beraden zich op een mogelijk vervolg van het online getijdengebed, wellicht in een wat andere vorm, wanneer beperkte fysieke deelname van anderen weer mogelijk gaat worden. Hierover zullen we u nader berichten. We danken u nu alvast heel hartelijk voor het meedragen van de gebeden, voor uw betrokken reacties en voor de soms hartverwarmende verhalen die u op diverse manieren met ons hebt gedeeld.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum