Kerk is weer open!

U wilt naar de Eucharistieviering. Dat is fijn. U bent van harte welkom. Vanwege de beperkingen door de corona-crisis is van te voren aanmelden verplicht. Zonder aanmelding - naam, emailadres, telefoonnummer - is er nl. geen toegang mogelijk. Via www.okknegmond.nl kunt zich aanmelden. 

Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens kerkdiensten en alle overige fysieke bijeenkomsten. Het mondkapje moet worden gedragen wanneer mensen ‘in beweging’ zijn, dus bij alle verplaatsingen in het gebouw, van en naar de zitplaats. Op de zitplaats zelf is het gebruik van een mondkapje niet nodig.

Vooralsnog worden kerken in het overheidsadvies niet genoemd als publieke binnenruimte. Wij zijn echter van mening dat onafhankelijk van het wel of niet definiëren van kerken als publieke binnenruimtes door de overheid, we in de geest van deze maatregelen hierbij aan moeten sluiten. We kiezen bewust voor een verscherping van het ‘dringende advies’ van de overheid vanwege de roep om duidelijkheid die ons van verschillende kanten bereikt.


Wie NIET de moeite heeft genomen om zich van te voren aan te melden en ondanks dát toch naar de kerk komt: u dient buiten voor de kerk, te wachten op een teken van de deurwachter dat u - één voor één - naar binnen kunt komen. Ook nú is het noteren van uw gegevens verplicht. Dezelfde gegevens als bij aanmelding vooraf. U mág niet meer onuitgenodigd de kerk betreden.

"Neem het kleine aantal beperkingen zoals we nu hebben serieus. Denk niet alleen om jezelf, maar ook om een ander. Zorg goed voor elkaar." 

Aanmelding kan heel eenvoudig via de volgende websitewww.okknegmond.nl 


Daarom: neem alstublieft de moeite om u aan te melden. U maakt het zichzelf én vooral de deurwachters een stuk gemakkelijker. Uw naam staat op de lijst en er hoeft alleen een 'vinkje' bij geplaatst te worden. Aanmelding vooraf voorkomt ook 'file-vorming' bij de ingang van de kerk (inschrijving is immers wél verplicht) - iedereen houdt natuurlijk zich daarbij keurig aan de 1.5 meter afstand - toch? We staan ook als kerk voor de gezondheid van onze vrijwilligers, in het bijzonder op zondag de deurwachters welke u welkom heten! In én buiten de kerk houdt u ook 1.5 meter afstand tot elkaar! Doet u dit niet, dan maakt u het extra moeilijk voor de deurwachters en ook voor uw medekerkgangers!

We willen van te voren weten wíe er komt - er kunnen nl. maximaal 30 personen onder het 1.5 meter-regime in de kerk zijn. Zouden er méér mensen komen per zondag dan móeten we (helaas) vanaf persoon 71 de toegang gaan weigeren op 't moment dat deze persoon de kerk wil betreden. Dát weigeren op zondagochtend willen we niet. Vandaar dat we als kerkbestuur doorgaan met aanmelding. Zodat op zaterdagavond 19.00 uur duidelijk is hoeveel personen er op de volgende zondag in de Eucharistieviering verwacht kunnen worden. Mocht het zo zijn dat er regelmatig méér dan 70 personen zich aanmelden (zij komen automatisch op de reservelijst) dan zal er ook op zaterdagavond een Eucharistieviering gepland worden. Overigens is er nu reeds elke woensdag een Eucharistieviering om 09.00 uur. Ook voor deze viering geldt: aanmelding van te voren.

U wordt zelfs gevraagd om - alleen als u dát wilt - meteen ook uw bijdrage in de collecte digitaal te doen. We maken het u in die zin gemakkelijk. Bovendien heeft het ook een voordeel voor u: u kunt ook deze kerkbijdrage aftrekken bij uw aangifte inkomenstenbelasting. Is het vreemd deze wijze van collecteren? Já, dat is het zeker. Echter zónder geld kan de kerk ook weer niet. En elke bijdrage is van harte welkom.

Is het vreemd dat u zich moet aanmelden voor een kerkdienst? Ja, dat is het zeker. Heeft de pastoor dát zelf bedacht - die reacties komen er namelijk. Nee, de pastoor heeft dát niet zelf bedacht. Dít is voorgeschreven in het landelijk protocol rondom de kerkdiensten in de corona-tijd van de OKKN. We kunnen nl. alleen de vieringen in ons kerkgebouw doorgang laten vinden als we - als kerkbestuur - bereid zijn om het protocol te volgen én een op onze kerkgebouw en parochie toegesneden 'gebruiksplan' volgen. Dit gebruiksplan is voor gebruik ook weer goedgekeurd door de bisschop van Haarlem. 

Voor élke persoon de gevraagde gegevens in vullen voor élke kerkdienst die u wilt bezoeken via de volgende website: www.okknegmond.nl 

En dénkt u: ik laat een ander graag voorgaan en wacht daarom nog even met mij aanmelden voor een kerkdienst. Ook hierbij hebben wij 't u gemakkelijk gemaakt: bij élke viering op de aanmeldwebsite ziet u bij élke viering hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.

De aanmeldingsmogelijkheid voor de viering op zondag
sluit zaterdagavond 19.00 uur.

LINK voor landelijk protocol UPDATE PROTOCOL
LINK voor parochieel gebruiksplan

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 
KvK 81729065
Pastoor Joke Kolkman
Telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09
(ook voor doorgeven ziekenhuisopname en verzoeken om huisbezoek!)
Welkom in de Kerkdiensten in de kerk:
- alleen ná verplichte aanmelding via www.okknegmond.nl - 
iedere zondag Eucharistieviering, 10.00 uur,
iedere woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.
3e zaterdag (Eucharistieviering + Seasingers), 17.00 uur (niet in januari, juni, juli, augustus)
4e zaterdag (Vespers + Lof met Mannenkoor), 19.00 uur (soms afwijkende zaterdag)
 
1e, 2e + 5e zaterdag geen viering 
Kerkdienst in de Prins Hendrik Stichting: iedere tweede vrijdag van de maand, (behalve in december dan op 24 december) Eucharistieviering 15.00 uur
In 2021 OPEN KERK (?) van 1 juli t/m 30 augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.30 - 13.30 uur.
In 2021 KERKOPENSTELLING (?)  in de maanden juni, juli en augustus op woensdag van 19.30 - 21.00 uur.
In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.
Gospelinstuif met Gospelkoor de Seasingers in 2021 op een woensdag in de zomer. Aanvang 19.30 uur.
Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum