Gebed tussen Hemelvaart en Pinksteren

 

Gebed
tussen Hemelvaart en Pinksteren

Toen keerden de leerlingen van de berg, de Olijfberg genaamd, - die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsweg ver -, naar Jeruzalem terug. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de opperzaal, waar zij gewoonlijk verblijf hielden. Zij allen bleven eendrachtig volharden in gebed, samen met enkele vrouwen, en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Handelingen 1,12-14 (OKV)


P.: Laat ons bidden

P.:                   Nu we wachten in stilte
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we uw woord horen
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we verlangen naar uw gaven
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we verlangen naar uw kracht
Allen:             laat uw Geest over ons komen.
P.:                   Nu we verlangen naar vernieuwing
Allen:             laat uw Geest over ons komen.

P.:                   De Geest, die de Kerk op Pinksteren in vuur en vlam zette,
                       brenge de wereld tot leven met de liefde van de verrezen Heer.
                       En de zegen van de almogende God:
                       + Vader, Zoon en heilige Geest,
                       dale over u neer en blijve altijd met u.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum