Parochiebrief VI

Beste Parochianen,

Vijfde Zondag van Pasen 2020 
Het blijft vreemd, deze tijd van ’t jaar, de Paastijd, zónder de gebruikelijke vieringen en ontmoetingen, maar mét inzet op andere wijze van aandacht en zorg van mensen naar elkaar. Aandacht en zorg ook in het meeleven met hen die een dierbare verliezen aan de dood, mede ook door 't corona-virus. Dát is heftig.

Ook voor hen in de verzorging en verpleging binnen en buiten de instellingen, die doen wat ze kunnen in het nabij-zijn van mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heftig ook voor díe personeelsleden die positief getest zijn op ’t corona-virus. Heftig ook voor hun naasten. Een heftige tijd ook voor hen die zo afhankelijk zijn van zorg en aandacht van professionals maar ook van vrijwilligers, het zijn barre tijden met geen ruimte voor contact, niet anders dan in de afstand van minimaal 1,5 meter.

Er komt wat verruiming en dat is mooi. Tegelijkertijd wordt er ook gewaarschuwd om de 1.5 meter wel in acht te nemen.

Wát deze verruiming concreet betekent voor onze kerkdiensten in Egmond aan Zee, dat hangt af van de brief hierover die het kerkbestuur de komende week verwacht vanuit het bisschoppelijk bureau. Over de inhoud van deze brief zal ’t kerkbestuur dan met u allen communiceren en duidelijk maken wélke keuze(s) we maken wat betreft de vieringen in ons kerkgebouw.


Liturgieboekjes en live-uitzending uit Amersfoort
Bij deze mail treft u tevens in het bijgevoegde bestand het liturgieboekje voor de viering van de Vierde Zondag van Pasen. Via deze pagina van de landelijke website https://www.okkn.nl/?b=4268 vind u de link naar deze viering. U bent van harte uitgenodigd om deze viering, waarin de aartsbisschop-elect Bernd Wallet en pastoor Rudolf Scheltinga zullen voorgaan mee te vieren. Het boekje kunt ook vinden via deze link:  https://www.okkn.nl/fman/11949.pdf op zondag 10 mei 2020.

Kerkdienst via de Lokale Omroep RTV80
Zondag 10 mei zendt onze lokale omroep RTV80 de Eucharistieviering uit vanuit de RKK in Bergen. Aanvang 09.30 uur.

Financiën van de parochie en www.okknegmond.nl
Graag breng ik dit weer onder uw aandacht. Net zoals élke zondag aan alle kerkgangers twee keer een bijdrage in de collecte gevraagd wordt. Eén bij het klaarmaken van de gaven voor de viering van de Eucharistie én één bij de uitgang van het kerkgebouw. De penningmeester, Maarten Groen, heeft intussen nagedacht hoe hij (en wij met hem) de inkomsten van de parochie toch wat op peil kunnen houden. De collectes van de vieringen moet we nu missen. Daarom heeft hij onderzocht - op aandringen van de bisschoppen aan alle parochies - hoe wij digitaal zouden kunnen collecteren. Daartoe is een website ontworpen, www.okknegmond.nlen als u daar naar toegaat dan zie u meteen een pagina waar u kunt invullen welk bedrag u naar uw parochie wilt overmaken.

Ik vraag u om eens te kijken op deze website en het kerkbestuur te laten weten wat u vindt van deze mogelijkheid van het overmaken van collectebijdragen én u bent natuurlijk ook uitgenodigd om daadwerkelijk een bijdrage over te maken.

Dank aan allen die ook in de afgelopen week een bijdrage overmaakten.

Hulp
Schroomt u niet om wanneer u hulp nodig hebt, ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. De hulp die zorgverleners bieden buiten het hele coronagebeuren om, blijkt flink gedaald te zijn én dat wordt als bijzonder zorgelijk ervaren. Gewone hulpverlening gaat - zo goed en zo kwaad mogelijk - gewoon door. De huisartsen en ook de thuiszorg staan u graag te woord aan de telefoon en bekijken dan de hulp verder vorm gegeven kan worden.

Als pastoor ga ik de komende week weer een aantal parochianen opbellen. Mocht ik u (nog) niet gebeld hebben in de afgelopen periode, en u zou mij toch in de komende week willen spreken, schroom dan niet om zélf de telefoon ter hand te nemen en mij te bellen. 072 - 506 1206. Mocht u mij niet 'aan de lijn' krijgen, spreekt u dan vooral een boodschap in en dan bel ik u terug. U kunt natuurlijk ook via de email reageren. Dat kan ook in antwoord op deze mail welke ik u stuur.

Verbondenheid in gebed
Als kerkgemeenschap komen we minstens tot en met Pinksteren niet bij elkaar in de kerk. Maar we mogen wel met elkaar verbonden zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van komende zondag. Een aantal van ons gaf ook gebedsintenties door aan mij én ook verzoek om kaarsjes te branden in de kerk. Dank daarvoor, het is bijzonder om te kunnen doen. 

Klokken van hoop
De klokken van hoop, welke elke woensdag luidden, zijn hiermee gestopt. Verder informatie is hier te vinden: www.klokkenvanhoop.nl.

Website
Op de website van onze parochie www.egmond.okkn.nl kunt u ook de laatste (nieuws) berichten telkens vinden en ook de link naar 't dagelijks getijdengebed via de pagina met als titel “Livestream getijdengebed in de coronacrisis” Facebook https://www.facebook.com/groups/2796820080412724/
én de link naar mijn You Tube kanaal waar de getijden tot ruim een week na datum terug te vinden zijn. https://www.youtube.com/channel/UCA5BZO_xrNoLXHEnxOIewCA

Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen, goede moed en de vreugde van Pasen!

Met hartelijke groet,                    
Rudolf Scheltinga, pastoor.

072 - 506 1206   &   06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl
pastoor.egmond@gmail.com 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum