Thema-avonden

Thema-avonden

In het vorig Scheepje las u al dat pastoor Ploeger zou komen om ons wijzer te maken over het eucharistisch gebed. Waar denk je aan bij de woorden ‘eucharistisch gebed’, vroeg pastoor Ploeger ons om mee te beginnen. Een aantal nummers uit het kerkboek werden genoemd, met daarbij enige uitleg. Nr. 12 was een favoriet, maar nr. 11 bleek een aantal aanwezigen toch het meest aan te spreken. Maar ook werd gezegd: hier gaat het uiteindelijk om, hier draait de viering om, de consecratie. Dankend gedenken rond de instellingswoorden, de woorden die Jezus sprak toen hij het sacrament van de eucharistie instelde. 

Op 18 februari hield mevrouw Tineke Visser een lezing over Bijbelse feesten, de wortels van het christelijk geloof. Zij legde een brug tussen oudtestamentische feesten/gebruiken en de christelijke feesten van vandaag de dag. We kregen veel informatie in korte tijd. Om het eens na te lezen is een hand-out nog te verkrijgen; vraag een van de ondergetekenden er naar om het u toe te sturen. 

Inmiddels zijn we begonnen met de avonden tijdens de veertigdagentijd met het thema: spiritualiteit in het dagelijks leven. De eerste avond is geweest. Deze avond werd begonnen met het zingen van het lied 611: het lied van het oprechte vasten. Naar aanleiding van de tekst kwam het gesprek op gang. Wel werd door een van de aanwezigen opgemerkt dat het onderwerp ‘spiritualiteit’ niet echt uit de verf kwam. Goed dat dan die opmerking geplaatst wordt, want vervolgens werd er juist wel over gesproken. Want wat is dan spiritualiteit? En hoe bemerkt u er wat van in uw dagelijks leven? 

Tijdens de tweede avond werd het gesprek geleid rond het boek “Zeg het tegen god”, van Luigi Gioia. Pastoor Rudolf las een deel voor en spontaan komen er dan vragen op en kan iedereen reageren. Vragen die gesteld werden, waren: Hoe ziet een oprecht gebed er uit? Hoe transformeer je gevoelens tot gebed? Zijn er altijd woorden nodig om te bidden?  De Heilige Geest blijkt ook zijn werk te doen, gevraagd of ongevraagd. 

Tja, en toen sloeg het coronavirus toe en kwam alles stil te liggen. Zo ook de kerkdiensten, zo ook de thema-avonden. 

Met vriendelijke groet, zegen en gezondheid, 

Pastoor Rudolf Scheltinga

Trees Visser-GrootOud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum