Voorbede

Voorbede                                                                                                              

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God:

 

Barmhartige God, Gij die rechtvaardig zijt en bevrijdt,

U danken wij, dat uw Naam genoemd blijft

en dat daardoor steeds weer de toekomst wordt hervat.

U zegenen wij als de bron, waaruit wij leven,

als de hand, waaruit wij elkaar ontvangen,

als de Geest die ons gaande houdt.

U zegenen wij om de mens naar uw hart:

uw Zoon, onze Broeder, in wie Gij ons allen bijeenhoudt,

opdat wij leven hebben in overvloed.
Laat ons zingend bidden …..

 

Voor wie lijden aan het leven

en de kracht missen om de nieuwe dag te begroeten:

dat hun leven niet versluierd raakt in teleurstelling alleen.

Adem elk het vertrouwen in dat niemand uit uw hand valt,

als er schipbreuk geleden wordt aan het leven zelf,

als angst leidend is en doet verdwalen;

wees Gij dan de ster die ons gidst,

het baken dat ons wenkt,

het woord dat ons wekt,

opdat wij ons nochtans blijvend verblijden in U.
laat ons zingend bidden …..

 

Voor heel onze wereld,

dat al wat ademhaalt recht gedaan wordt en vrede vindt;

dat elke dorst naar gerechtigheid gelest kan worden –

voor volkeren op de vlucht voor geweld van wapens en water;

voor al die plekken waar uitzichtloze oorlogen

aan de orde van de dag zijn.

Dat vrede mag groeien door de inzet van velen.
Laat ons zingend bidden …..

 

Voor onze eigen kerkgemeenschap en al onze zusterkerken,

voor ons kerk-zijn in deze tijden van corona
voor wie getroffen werden of zijn door ’t virus
voor allen die zich inzetten voor hun medemensen:

om helderheid en doorzicht;

om een open oor voor wat elk van ons te zeggen heeft

en een bewogen hart om de ander te begrijpen

en zo onze nabijheid vorm te geven.

Om elkaar aan te bevelen in uw liefde o God,

want Gij zijt groter dan ons hart.
Laat ons zingend bidden …..

 

We gedenken in ons vieren allen

van wie wij door de dood afscheid moesten nemen

wier namen wij meedragen in ons hart.

We leven mee met wie hard geraakt zijn
bij wie de dood raakte aan het eigen leven

door verdriet om verlies van een dierbare.

Dat uw Geest kracht hen en ons vergezelt en gaande houdt.
Laat ons zingend bidden …..

 

Hoor ons bidden in de stilte van ons huis ……..

….. stilte …..

Laat ons zingend bidden …..

 

God, die blijkens de kracht die in ons werkt

bij machte zijt meer dan overvloedig te doen

boven al wat wij vragen of denken,

U zij de heerlijkheid

in de kerk en in Christus Jezus,

tot in alle geslachten

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum