Parochiebrief V

Beste Parochianen,

Vierde Zondag van Pasen 2020  |  Zondag van de Goede Herder
Wát een vreemde Paastijd, zónder de gebruikelijke vieringen en ontmoetingen, maar mét inzet op andere wijze van aandacht en zorg van mensen naar elkaar. Aandacht en zorg ook in het meeleven met hen die een dierbare verliezen aan de dood, mede ook door 't corona-virus. Dát is heftig. Ook voor hen in de verzorging en verpleging binnen en buiten de instellingen, die doen wat ze kunnen in het nabij-zijn van mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Heftig ook voor díe personeelsleden die positief getest zijn op ’t corona-virus. Heftig ook voor hun naasten. Een heftige tijd ook voor hen die zo afhankelijk zijn van zorg en aandacht van professionals maar ook van vrijwilligers, het zijn barre tijden met geen ruimte voor contact, niet anders dan in de afstand van minimaal 1,5 meter. Voor de jarigen in de parochie was/is dit ook een bijzondere ervaring. Minder bezoek maar meer kaartjes en telefoontjes. Dank voor uw felicitaties, op welke manier dan ook, bij gelegenheid van mijn 56ste verjaardag op woensdag 29 april.


Liturgieboekjes en live-uitzending uit Amersfoort
Bij deze mail treft u tevens in het bijgevoegde bestand het liturgieboekje voor de viering van de Vierde Zondag van Pasen. Via deze pagina van de landelijke website https://www.okkn.nl/?b=4268 vind u de link naar deze viering. U bent van harte uitgenodigd om deze viering, waarin de bisschop van Haarlem en priester Marieke Ridder zullen voorgaan mee te vieren: https://youtu.be/wTyNVe5hfSM
Het boekje kunt ook vinden via deze link:  https://www.okkn.nl/fman/11945.pdf op zondag 3 mei 2020.

Kerkdienst via de Lokale Omroep RTV80
Zondag 3 mei zendt onze lokale omroep RTV80 de Eucharistieviering uit vanuit de PKN in Schoorl. Aanvang 10.00 uur. Voorganger: ds. Lettie Oosterhof. In deze dienst wordt aandacht besteed aan 75 jaar bevrijding.

Overlijden
Naar aanleiding van het vermelden van het overlijden van de vader van mijn vrouw Marian, mijn schoonvader, Piet van ’t Klooster, in de leeftijd van 90 jaar en 9 maanden, mochten wij een aantal blijken van medeleven ontvangen. Dank hiervoor.

Gedenken van de doden van de Tweede Wereldoorlog

We gedenken zondag 3 mei 2020 onze doden, die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen: Simon Buis, Klaas Wijker, Pieter Wijker Klaaszoon, Jan Zwart, Pieter Groen, Arie Kok, Willem van Pel, Pieter Johannes Zwart, Simon Groen, Teun Schol, Leendert Sloot Nicolaaszoon, Leendert Maria Sloot, Glijn Zwart Janszoon, Jan Prins, Cornelia Bult, Jannetje Schong-Zwart, Jansje Schong, Arie de Graaff, Cornelis Ham, Gerrit Groen, Adriaan Schreuder, Arie Groen, Pieter Zwaan, Jan Gravemaker, Jan Stoker.

In onze kerk zal ook een gedachtenis plaatsvinden – pastoor Rudolf Scheltinga zal op maandag 4 mei bij de gedachtenisplaquette in de kerk een korte overweging uitspreken én alle namen noemen en een gebed uitspreken. Dit wordt ofwel opgenomen door RTV80 ofwel LIVE uitgezonden via Facebook en is later terug te kijken via het You Tube kanaal van de pastoor. Op de website van de parochie zal de overweging + gebed ook te lezen zijn én is – vanaf maandagochtend 4 mei – een foto geplaatst van de gedachtenisplaquette.

Financiën van de parochie en www.okknegmond.nl
Graag breng ik dit weer onder uw aandacht. Net zoals élke zondag aan alle kerkgangers twee keer een bijdrage in de collecte gevraagd wordt. Eén bij het klaarmaken van de gaven voor de viering van de Eucharistie én één bij de uitgang van het kerkgebouw. De penningmeester, Maarten Groen, heeft intussen nagedacht hoe hij (en wij met hem) de inkomsten van de parochie toch wat op peil kunnen houden. De collectes van de vieringen moet we nu missen. Daarom heeft hij onderzocht - op aandringen van de bisschoppen aan alle parochies - hoe wij digitaal zouden kunnen collecteren. Daartoe is een website ontworpen, www.okknegmond.nlen als u daar naar toegaat dan zie u meteen een pagina waar u kunt invullen welk bedrag u naar uw parochie wilt overmaken.

Ik vraag u om eens te kijken op deze website en het kerkbestuur te laten weten wat u vindt van deze mogelijkheid van het overmaken van collectebijdragen én u bent natuurlijk ook uitgenodigd om daadwerkelijk een bijdrage over te maken.

Opvallend én ook verheugend is, dat weer een aantal parochianen zélf al een extra bijdrage heeft overgemaakt, omdat er geen vieringen en dus geen collectes gehouden worden. Reuze dank daarvoor. En wat we nu ook merken is dat deze digitale manier van uw collectes overmaken – collectes die we als kerkbestuur en parochie nú missen – zijn vruchten afwerpt: een aantal van ons heeft – aldus de penningmeester – deze digitale collectezak reeds beproefd én een bijdrage achter gelaten. Opvallend is ook dat elke bijdragende er ook voor kiest om de kosten (€ 0,35) over te maken. Geweldig bedankt!

Hulp
Schroomt u niet om wanneer u hulp nodig hebt, ook van uw huisarts (!) om die dan ook daadwerkelijk in te roepen. De hulp die zorgverleners bieden buiten het hele coronagebeuren om, blijkt flink gedaald te zijn én dat wordt als bijzonder zorgelijk ervaren. Gewone hulpverlening gaat - zo goed en zo kwaad mogelijk - gewoon door. De huisartsen en ook de thuiszorg staan u graag te woord aan de telefoon en bekijken dan de hulp verder vorm gegeven kan worden.

Als pastoor ga ik de komende week weer een aantal parochianen opbellen.  Mocht ik u (nog) niet gebeld hebben in de afgelopen periode, en u zou mij toch in de komende week willen spreken, schroom dan niet om zélf de telefoon ter hand te nemen en mij te bellen. 072 - 506 1206. Mocht u mij niet 'aan de lijn' krijgen, spreekt u dan vooral een boodschap in en dan bel ik u terug. U kunt natuurlijk ook via de email reageren. Dat kan ook in antwoord op deze mail welke ik u stuur.

Verbondenheid in gebed
Als kerkgemeenschap komen we minstens tot en met Pinksteren niet bij elkaar in de kerk. Maar we mogen wel met elkaar verbonden zijn in ons gebed en in ons samen vieren van bijvoorbeeld de viering van komende zondag. Een aantal van ons gaf ook gebedsintenties door aan mij én ook verzoek om kaarsjes te branden in de kerk. Dank daarvoor, het is bijzonder om te kunnen doen. 

Klokken van hoop
De klokken van hoop, welke elke woensdag luiden van 19.00 – 19.15 uur zijn een teken van verbondenheid. De klokken van hoop op de afgelopen woensdagen hebben op woensdag 29 april voor de laatste keer geluid. Op maandagavond 4 mei, Dodenherdenking, zal de grote klok luiden van 19.45 – 19.58 uur. OpBevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, zullen beide klokken luiden van 12.00 –12.15 uur.

Inmiddels deden er ruim 700 kerken in 't hele land mee aan dit luidmoment. www.klokkenvanhoop.nl.

Website
Op de website van onze parochie www.egmond.okkn.nl kunt u ook de laatste (nieuws) berichten telkens vinden en ook de link naar 't dagelijks getijdengebed via de pagina met als titel “Livestream getijdengebed in de coronacrisis” Facebook https://www.facebook.com/groups/2796820080412724/
én de link naar mijn You Tube kanaal waar de getijden tot ruim een week na datum terug te vinden zijn. https://www.youtube.com/channel/UCA5BZO_xrNoLXHEnxOIewCA

Ik wens u veel sterkte in deze moeilijke dagen, goede moed en de vreugde van Pasen!

Met hartelijke groet,

 

Rudolf Scheltinga,

pastoor.

072 - 506 1206
06 - 55 768 444
www.egmond.okkn.nl
pastoor.egmond@gmail.com 

Mocht u deze email als ongewenst beschouwen, dan bied ik u bij voorbaat hiervoor mijn excuses aan.

 

Oud-Katholieke Parochie St. Agnes   |    Voorstraat 110 - 112   |   1931 AN  Egmond aan Zee 

Pastoor Joke Kolkman,   telefoon 072 - 506 1206 en 06 - 25 54 64 09

email: pastoor@egmond.okkn.nl

 

Vieringen:

  • zondag Eucharistieviering, 10.00 uur.   
    Koffiedrinken na de viering 1e en 3e zondag in de maand.
  • woensdag Eucharistieviering, 9.00 uur.

In de maanden juli en augustus op maandag ORGELCONCERTEN. Aanvang 20.30 uur. Openschaalcollecte bij de uitgang.

 

Site design & techniek: Sync. Creatieve Producties, Hilversum